Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Versiegeschiedenis

Om voor u en mijzelf bij te houden wat er gewijzigd is, zodat u direct weet of het zinvol is de webstek van Swartvast af te speuren naar nieuwe dingen, houd ik hieronder bij wat er wanneer gewijzigd is. De recentste wijzigingen staan bovenaan. Ik maak onderscheid tussen wijzigingen in de inhoud en in de techniek en vormgeving.

Nog doen: publicatie handreiking inspectie waterkeringen met daarin veelvuldige verwijzing naar mijn remotesensingrapport; verbetering navigatiemenu, meer informatie over de auto's.

4 september 2012 wat vooraf ging aan mijn eerste auto en de pagina over de 3500 uitgebreid.

Marktpotentie compacte laseraltimeter Marktpotentie SAR voor NSO afgerond en gepresenteerd Inventarisatie SAR afgerond en gepresenteerd Organiseren prijsvraag in het kader van IAP of een ander raamwerk in opdracht van Rijkswaterstaat Artikelen Flor Peeters Recensie DVD-box Cavaillé-Coll Organist OLV ter Sneeuw, Sint-Jan Evangelist en Laurentius Borgerhout excursie misschien Agenda synchroniseren zonder de wolken, voor HTC One en Apple Mac OS 10.6 Downstreamroadmap bodembeweging NSO De meeste informatiepagina's zijn zeer informatief maar naar mijn gewoonte ook diepgaand en daardoor te lang voor de meeste lezers, zeggen diverse raadgevers … Ik heb in ieder geval bovenaan de pagina over de marktinventarisatie SAR een samenvatting geplaatst. Dat is gewoon de al eerder goed overdachte tekst op de nieuwspagina. (Een reeds eerder goed overdachte tekst: dat is waarnaar je op zoek moet gaan in plaats van elke keer een perfecte en korte tekst te bedenken, dat kost zo ontzettend veel tijd!) 5 december 2013 mp3-bestand Bach van 2009 stond al op de website, nu link veranderd. Inclusief het commentaar van Johnny en mij na afloop. Op de liefhebberijenpagina veranderd, maar die behoeft hoe dan ook actualisering.

25 oktober en 20 en 21 november 2013

Inhoudelijk

 • Jaja, dat is lang geleden. Collega's waren al bang dat ik niet meer bestond!
 • Naar aanleiding van de proefcampagne met DTG om eens te zien of Google Adwords meer serieuze belangstellenden naar mijn website trekt, heb ik een eenvoudige en compacte 'landingspagina' gemaakt. Deze heb ik, ofschoon nog niet compleet, 25 oktober 2013 al op de server gezet. Op 20 november 2013 heb ik hem gecompleteerd. Hij is (nog) niet benaderbaar binnen de navigatieboom en dat is voor landingspagina's misschien ook de bedoeling.
 • De teksten die ik voor de nieuwe landingspagina schreef, heb ik als uitgangspunt gebruikt om een volkomen nieuwe welkomstpagina te maken. Deze moest nog compacter, noemt net als de landingspagina's de vier belangrijkste kennisgebieden (InSAR, laseraltimetrie, remote sensing en informatiebehoefte en gebruikerseisen) en heeft onderaan wat er nog meer genoemd moet worden. Dit gaat in twee kolommen: links een brede kolom met deze teksten, rechts een kolom waarin het nieuws wordt geplaatst.
 • De kopjes 'Meer informatie …' heb ik nog niet aanklikbaar gemaakt, is nu te veel werk!
 • Omdat ik veel nieuws geschrapt heb (het nieuwe nieuws sinds 2012 moet er nog bij), blijft deze kolom onderaan leeg. Ik heb dit opgelost door het oude stukje over diensten en vakgebieden hier op te nemen. Ik wil die pagina overigens nog herzien en met name ook de (uit 2007 daterende) pagina's over kwaliteiten en netwerk erin opnemen en dan ook van hun voorname plek in het navigatiemenu verwijderen.
 • Het stukje over het gezicht achter Swartvast en zijn liefhebberijen heb ik met een aandachttrekkend kopje vervolgens onderaan de rechterkolom toegevoegd.

23 augustus 2012

Inhoudelijk

 • Pagina over het feitelijk reeds begin 2012 begonnen NSO-project over de marktinventarisatie en specificaties van toepassingen van data van SAR-satellieten geschreven en gepubliceerd.
 • Pagina over de wat voorafging aan mijn eerste auto en mijn hele autoliefhebberij verder afgemaakt en van enkele illustraties voorzien. Hoop werk!
 • In de pagina over de marktinventarisatie een paragraaf opgenomen over het NSO en over SpacePlaza en het satellietdataportaal. Over dat laatste ook een nieuwsbericht en een berichtje op de openingspagina geplaatst.

Technisch

 • Ik heb gemerkt dat het feit dat alle html-pagina's nu minimaal zo veranderd zijn dat ze een .php-bestandsextensie hebben, ertoe heeft geleid dat Google de pagina's in zijn index niet meer kan vinden. Ik heb dan ook een week of twee, drie geen of nauwelijks bezoekers gehad!! Sorry! Je kunt het Google wel opgeven, maar dan nog duurt het een ganse tijd. Los daarvan treffen mensen nog steeds onjuiste links doordat ze ergens de pagina met de extensie .html hebben opgeslagen of tegenkomen.
 • Ik zou de datum waarop een pagina daadwerkelijk is bijgewerkt of geschreven, of andere belangwekkende actualiteitsgegevens, in een 90% corps onderaan de tekstkolom zetten. Daar moet wat ruimte voor. Dat deed ik knullig met een extra paragraph, maar ik heb nu een class ruim onder p gemaakt die er 20 px ruimte boven toevoegt.

6 en 12 juni 2012

 • 6 juni 2012, jaja, ik ben er nog steeds mee bezig en de nieuwe structuur is nog immer niet op de server geplaatst. Ik kan onmogelijk de hele boom met kennispagina's en liefhebberijen klaar hebben dus ik wil ze liever grijs maken als ik ze binnen afzienbare tijd denk te kunnen publiceren dan ze weglaten uit de menustructuur. Ik heb een klasse p.submenuregelgrijs in stijlblad.css toegevoegd die niet alleen de tekst grijs maakt, maar ook zorgt dat :hover niet op die regel werkt. In de menustructuur-html-code moet dan bovendien de omsluitende link a worden weggelaten.
 • Nog een paar dingen gedaan en op 12 juni gepubliceerd. De inhoud is nog niet compleet, er zijn ondanks de zojuist beschreven voorzorgsmaatregel van 'uitgegrijsde' menuonderdelen nog veel menuonderdelen die verwijzen naar pagina's die ik nog helemaal niet op de server heb staan. Dat is spijtig.

8 februari – 29 februari 2012

Technisch

 • Eindelijk heb ik een oplossing gebouwd voor het probleem dat ik elke keer als ik een pagina toevoeg of de structuur verander, het menu op elke bestaande pagina moet aanpassen. Ik heb de menustructuur in plaats van op elke pagina nu in een aparte html-menuboom geplaatst, die in de navigatiekolom wordt afgebeeld en dynamisch de juiste submenu's uit- en inklapt. Dit was een zeer fiks experiment, maar ik wilde het beslist in de vingers krijgen en dat zonder over te stappen op een Content Management Systeem; conform de uitgangspunten die ik in 2006 formuleerde wil ik zelf de controle over het programmeerwerk houden.
  Dit lijkt gelukt. Ik heb de pagina die ik als experimentele pagina gebruikte om de ontwikkeling op te testen gewoon als html-pagina op mijn server opgenomen: bekijk hem gerust (en jatten mag alleen met bronvermelding, dan is het lenen). De oplossing bestaat voor een groot deel uit een Javascript van elders, waar ik zelf de vormgeving omheen geprogrammeerd heb.
 • Een consequentie is het gebruik van verschillende menubomen. De liefhebberijenpagina's hebben immers een menuboom die niet ontspruit aan de menuboom die voor de professionele Swartvast-pagina's gebruikt wordt.
 • Het regeltje op 80% met wanneer er voor het laatst aan de betreffende webpagina is gewerkt, laat ik weg. Dat stond immers in de navigatiekolom, maar is paginaspecificiek. De nieuwe-stijl navigatiekolom is dat nu juist niet. Door op het regeltje te klikken kreeg je de pagina met de versiegeschiedenis te zien. Deze moet je nu maar gewoon opzoeken door in de hoofdmenustructuur 'Over de webpagina's' te kiezen.
 • In plaats van de datum van laatste wijziging op te nemen in de pagina-specifieke navigatiemenu, heb ik een kopje 'Laatste wijziging' onderaan de pagina opgenomen als dat opportuun was en als dat niet zo was blijkt het wel uit andere datumkopjes op de pagina.
 • Alle pagina's bevatten dus een andere kop met een javascript-aanroep, een verwijzing naar de menustructuur in plaats van deze menustructuur specifiek voor de pagina zelf, en alle eigen webpagina's eindigen nu op .php dus moesten ook alle verwijzingen naar eigen pagina's in de html-tekst veranderd worden in .php.
 • Het had ook grote consequenties voor de structuur van mijn webstek. Ik moest goed nadenken over een zo min mogelijk onlogische verandering daarin die toch met de nieuwe routines realiseerbaar was. Ik neem hieronder de punten over die ik op de experimenteerpagina ook onderaan heb opgenomen.
 • Tot nu toe leidt het klikken op een menuregel vaak tot een eerste pagina die als inleiding of overzicht dient. Tegelijk ontvouwen zich de submenu's aan de menuboom, met de hand geprogrammeerd zoals ik boven liet zien. Elk van die submenu's geeft ook toegang tot een pagina. Het is niet onmogelijk maar wel lastig om dit met de routines die ik van dynamicdrive.com te implementeren. Deze zijn er immers op gemaakt om zodra je op een menuregel klikt de submenuboom te ontvouwen. Daarbij wordt geen webpagina op het hoofdniveau weergegeven. Pagina's worden uitsluitend weergegeven als je op de submenu's klikt. In de hiërarchie is er dus behalve het regeltje in de navigatieboom geen 'moeder', alleen 'kinderen'. Ik ga hier niet alsnog iets op bedenken. Soms, zoals bij de pagina over projecten, was het nogal gekunsteld een pagina op het moeder-niveau te maken. Ik heb dus al deze pagina's moeten vervangen door een subpagina of moeten weglaten.
 • De stoet projecten wordt te lang. Ik heb ergens een scheiding tussen projecten en oudere projecten gemaakt. In 2007 heette het nog 'Actuele projecten'.
 • Ik heb een hoofdmenu 'Kennis' toegevoegd. In de eerste plaats was dit omdat ik anders de pagina's op het kleindochterniveau over het AHN niet kwijt kan. Deze routines voorzien maar in twee niveaus terwijl ik er soms drie heb. Ik beperk met bij Projecten tot daadwerkelijk door Swartvast uitgevoerde projecten. Daarin staat weliswaar meestal een zeer informatief en uitgebreid verhaal met achtergrondkennis (vaak overgenomen uit de inleiding of het projectplan van een project, logisch), maar dit wordt steevast gevolgd door 'De taak van Swartvast'. Zaken die dienen om de achtergrondkennis van Swartvast te delen (zoals over laseraltimetrie, zowel bij de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie als het Actueel Hoogtebestand Nederland) worden nu onder het menu 'Kennis' ondergebracht. Bij mijn eerste webstekontwerp in 2006 heette dit 'Vakgebieden en onderwerpen'.
 • Om bezoekers te wijzen op gerelateerde pagina's is het dus noodzakelijker bovenaan bepaalde pagina's verwijzingen naar gerelateerde pagina's op te nemen, zoals nu al bij de laseraltimetriepagina's geschiedt. Dat kunnen verwijzingen zijn van projectpagina's naar kennispagina's en andersom.
 • Ik streef er naar, mede doordat ik deze vanwege het project rond de toepassingsmogelijkheden van InSAR weer ben tegengekomen, om op een dergelijke kennispagina mijn afstudeerwerk en latere documenten op het gebied van deformatiemeting met InSAR ook op te nemen.
 • Door de centrale navigatiemenu's is er op de Engelstalige pagina's voorlopig geen Engels menu meer te zien, maar Nederlands.
 • Het onderwerp 'Liefhebberijen' zelf heb ik naar een aparte map verplaatst omdat het daarmee op hetzelfde niveau komt als de mappen van de liefhebberijen zelf, althans er zuster van is. Deze pagina laadt het navigatiemenu liefhebberijen, jaja, dat is gewoon een html-pagina.
 • En dit alles is nog steeds niet gepubliceerd want nog niet compleet werkend en af …

Inhoudelijk

 • De pagina's over AHN-2009 en AHN-2010 en die over de organisatie, waar eind 2009 beroering over ontstond omdat bij nader inzien niet op prijs gesteld werd dat ik mijn collega's met wie ik in de WGL samenwerkte, de belangrijkste gebruikers bij de waterschappen, daarover informeerde, waren sindsdien gedecimeerd maar stonden met vermelding van het hoe en waarom nog wel op mijn server. Ik heb ze nu verwijderd.
 • Vanaf het begin had ik een pagina 'Wensen en ideeën' onder over de webpagina's. De laatste wijziging daarvan is van 6 maart 2007, dat is alweer vier jaar geleden. Een aantal dingen is nu eindelijk gerealiseerd, met name de stroomlijning/vereenvoudiging van de navigatiestructuur. Maar een aantal wensen blijft nog steeds staan, zoals meer over het Cuypersgenootschap. Laat ik de gehele pagina maar schrappen.
 • Pagina met het artikeltje over mijn 'Interessante hobby', de Rover 3500 Vanden Plas, dat ik in december 1999 schreef voor Geopinie, toegevoegd aan de Roverpagina's. Foto moet nog opgespoord en gedigitaliseerd worden.
 • De pagina over de Peugeot 1007 van mijn moeder is geschrapt. Hij is immers al lang verkocht. Er stond geen directe link meer op de pagina's, laat staan in de menustructuur, behalve dan in dit bestand. Ik zie echter in de statistieken dat van mijn website deze pagina en de mooie foto's die ik van de Peugeot maakte, op de AHN-voorbeelden na het populairst zijn!

31 januari 2012

Inhoudelijk

 • Enige dagen geleden slaagde ik in mijn zoektocht naar een dagelijkse Daimler. Deze wagen deed op xj40.com nogal wat stof opwaaien omdat het een heel bijzonder exemplaar blijkt te zijn. "Foto's! foto's!" Dus ik maakte even snel een nieuwe webpagina, vooral om de foto's die ik had geselecteerd en bewerkt ook op mijn eigen webpagina's te kunnen tonen. Die links gebruik ik dan voor mijn fotopagina op xj40.com. De tekst stelt nog niks voor.
 • Gelijk even de menustructuur van de Daimler-pagina's aangepast aan zoals ik het uiteindelijk wil hebben. Zie daarvoor de Rover-SD1-pagina. Maar ja, veel van de pagina's zijn nog niet geschreven.
 • De derde Daimler die ik in Genève zou bekijken vond ik mooi vanwege de turquiose, blauw-groene kleur. Die kleur heb ik altijd amethyst genoemd, maar nu ik weet dat dat eerder felblauw is, blijkt deze kleur kingfisher blue te zijn. Ik heb de pagina van de ontdekkingstocht in maart 2008 niet herschreven maar een kleine correctie aangebracht.

11 oktober 2011

Inhoudelijk

 • Voor verschillende mensen van Rijkswaterstaat en een detacheringsbureau had ik eerder mijn CV geactualiseerd en een document gemaakt met mijn profiel. Deze heb ik nu op de pagina met het vouwblad gezet. En trouwens ook de verwijzing op 'Het gezicht achter Swartvast' geactualiseerd. De pagina met het gezicht achter Swartvast moet qua kwaliteiten en drijfveren nodig worden verbeterd en de pagina's met kwaliteiten en het vouwblad moeten beter op elkaar worden afgestemd. Ga ik binnenkort doen.
 • Voorlopig op een aantal pagina's (nog niet alle) het menuonderdeel 'vouwblad' gewijzigd in 'vouwblad en CV'.

16 en 22 augustus 2011

Inhoudelijk

 • Paragraaf over eindpresentatie over de informatiebehoefte van Rijkswaterstaat-Data opgenomen en nieuwsbericht gemaakt. Is al weer van 18 april, maar ja. Twee plaatjes opgenomen: net als in de presentatie een schermafbeelding van een overzicht en een uitsnede uit de informatiebehoeftetabel.
 • Ook oud en tot nu toe slechts met een kort nieuwsberichtje vermeld is de informatie over de bijdrage aan het cluster Slim Meten, Inwinnen en Testen (niet lang daardoor Meten, Modelleren en Monitoren genaamd). Daarover heb ik nu alsnog een fatsoenlijke, zij het gelukkig niet te lange en ingewikkelde, projectpagina vervaardigd.
 • Nieuws is natuurlijk de verhuizing. Op 30 juni heb ik (ook al meer dan twee maanden na dato) zoals je hieronder leest de contactpagina gewijzigd. Nu heb ik eindelijk ook een nieuwsberichtje geplaatst. Er wordt een inhoudelijke pagina beloofd en de mapstructuur met informatie over de huizen in Dongen en Nieuw-Vennnep heb ik destijds al gemaakt, maar de tekst verkeert nog in het conceptstadium en het bestand blijft jammerlijk leeg.
 • De tekst over de architectuurverkenning hoofdwatersysteem is alsnog gemaakt en leidt tot een nieuwe pagina met een soort antidatering zoals wel vaker als het maken van de webpagina achter de feiten aan hobbelt.
 • Ook heb ik nu de pagina over de eisen aan en het ontwerp van de distributielaag van de informatiesystemen voor het hoofdwatersysteem (het is niet makkelijk dat kort uit te leggen) opgesteld. Dat heb ik in nauwe samenwerking met Ingmar Emons gedaan en dat heb ik op de projectpagina duidelijk gemaakt.

30 juni–juli 2011

Inhoudelijk

 • Sinds de verhuizing naar Dongen klopte de contactinformatie niet meer en dat was niet zo eenvoudig aan te passen omdat ik een heel stuk geschreven had rond "onze huisvesting op de bodem van de Haarlemmermeer". Kalere contactpagina gemaakt. Daarop een verwijzing naar nieuw te maken huizenpagina's. Kleine plaatjes van ons huis en bij de routebeschrijving een gevonden tekening van de Laurentiuskerk in Dongen van het Nederlands Architectuurinstituut.
 • Dit alles heb ik nog niet gepubliceerd omdat ik nog enorm bezig ben met allerlei herzieningen en informatie rond de Bonifatiuskerk en herinrichting, mijn verbondenheid met die kerk en het orgelspelen.

Technisch

 • Pagina is er nog niet, excuus die ik wil linken als ik de menustructuur al wel heb gemaakt (daarmee begin je immers) maar de pagina zelf met inhoud en al nog niet opgesteld heb. Deze staat op het wortelniveau, met schrappen voor de bestandsnamen zodat deze ook foutloos tevoorschijn komt als je dieper in de bestandsstructuur zit. Hoewel:
 • Nu ik een mappenstructuur heb, moet je letten op de links. De stilesheet en menuonderdelen moet je expliciet aangeven. Dit kan zowel relatief als absoluut: ../stijlblad.css respectievelijk /stijlblad.css. Het nadeel van de laatste is dat hij lokaal niet werkt, dus zolang je de pagina's nog niet op het wereldwijde web gezet heb maar op je eigen Mac aan het bouwen bent, werkt het niet. Dat is een reden om het toch maar relatief te doen.

5 en 14 maart 2011

Inhoudelijk

 • Artikel Viking toegevoegd aan pagina's over de Rover 3500 Vanden Plas. Foto's moeten nog.

Technisch

 • Menustructuur voor Rover gemaakt met subpagina's voor rijklaar maken van de oporto Rover, de werkzaamheden aan de oporto Rover en het artikel in De Viking.

24 februari 2011

Inhoudelijk

 • Heel kort nieuwsbericht opgenomen over de bijdrage aan het opstellen van een domeinarchitectuur voor watermanagement bij Rijkswaterstaat. Nog uitwerken.
 • Nog korter nieuwsbericht opgenomen over de ondersteuning van het cluster Slim Meten, Inwinnen en Testen (voorheen Meten, Modelleren en Monitoren).
 • Er moet hoognodig een pagina komen over mijn werkzaamheden voor de Werkgroep Herinrichting Bonifatiuskerk. Het gaat daarbij inmiddels over zowel het orgel als over de meer algemene dingen, waaronder de tegelvloer, waar ik mijn architectuurhistorische kennis en grote kennis van de details en geschiedenis van dit gebouw inbreng. Ik ben ermee begonnen. De structuur is geplaatst, de tekstpagina's zijn nog in aanbouw en niet gepubliceerd. Een dooie mus dus eigenlijk.
 • De prachtige pagina over de te koop aangeboden Peugeot 1007 van mijn moeder heb ik verwijderd. De auto is al lang verkocht. Niettemin blijft de pagina wel bestaan, alleen de link op de pagina met liefhebberijen wordt verwijderd. Hier kun je hem nog bekijken om inspiratie op te doen voor het vormgeven van een dergelijke pagina met een reeks plaatjes.

24 januari 2011

Inhoudelijk

 • Mijn bijdrage aan Professionalisering Data is voorlopig beëindigd en heeft het een en ander opgeleverd. Ik heb paragraaf aan de pagina toegevoegd en daarover ook een nieuwsbericht opgenomen.

9 november 2010

Inhoudelijk

 • Ik werk al een tijd zeer intensief mee aan het programma Professionalisering Data van de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat in Delft. Ik begon er op 6 september 2010, maar pas vandaag heb ik er een projectpagina met bijbehorend nieuwonderdeel over gemaakt en op de server gezet.

2 september 2010

Inhoudelijk

 • Bericht over de inhuur door NEO om te assisteren bij de controlewerkzaamheden van AHN-2010 heb ik nu pas, na afloop van de werkzaamheden, geplaatst. Niet als project of op een aparte pagina, maar als paragraafje op de pagina over de activiteiten van Swartvast voor het AHN. Ik heb op die pagina ook een inleidinkje toegevoegd.
 • Hoofdpagina AHN dienovereenkomstig aangepast. En tegelijk de verwijzing naar de TU-Delft-presentatie veranderd, want deze staat niet meer op de website zelf.
 • Op enkele plaatsen heb ik in bestandsnamen en bijschriften 'Rens' veranderd in 'Rens Swart' omdat blijkt dat Google bij het zoeken naar mijn naam en al dan niet expliciet plaatjes dan inderdaad mijn hoofd tevoorschijn tovert. En sommige mensen willen dat weten en niet een ander plaatje zien.

11 juli 2010

Inhoudelijk

 • Voor mijn collega Ada de twee Engelstalige pagina's (over het college op de TU Delft en de bijdrage op het symposium over het AHN als extreem grote puntenwolk) ook in het Pools beschikbaar gemaakt. Ze spreekt weliswaar goed Engels maar dit leek me leuk. Ik spreek geen Pools dus daarvoor heb ik de hulp van de taalhulpmiddelen van Google ingeschakeld. Je kunt Google de Engelstalige pagina laten vertalen, maar omdat het vervolgens lastig is het resultaat in een eigen webpagina op te slaan, heb ik een link toegevoegd naar de vertaalhulp van Google (dat is dus deze link) en deze onder de Poolse vlag bovenaan de pagina's geplaatst. Die laatste is dus toegevoegd. Volgens Ada is het Pools belabberd, dus ik heb dit grapje later weer verwijderd (9 november eigenlijk pas).
 • Nu ik enkele kneepjes van het orgelmakersvak leer bij Jos Stevens in Duffel, heb ik daar kort iets over toegevoegd op de liefhebberijenpagina en een foto die Johnny daar op 1 juli 2010 van maakte. In een nieuw te vullen map orgelbouw.

24 juni 2010

Inhoudelijk

 • Plaatje van het tikken op het opvouwbare toetsenbord op de Palm Tunsten T3 in Zwitserland toegevoegd aan de verder doodserieuze pagina over redactie.
 • Pagina over Grootschalige Laseraltimetrie moet eigenlijk worden onderverdeeld, de conclusie van het rapport wil ik apart publiceren en als belangrijkste wil ik de openstaande vragen publiceren (heeft ook de instemming van Wijbren Epema). Nog niet gereed.

17 juni 2010

Inhoudelijk

 • Curriculum Vitea was nog niet geactualiseerd naar de versie van januari 2010. Nu wel.
 • Bestandsnaam vouwblad en CV zonder spaties, dat scheelt een hoop gedoe met links. Het vouwblad is nog steeds van februari 2008, het hele AHN wordt er nog niet in genoemd. Zou dus actualisatie behoeven. Maar wat ik erin overbreng is nog immer geldig.
 • Ik had in het kader van kennisdeling mijn 60 pagina's tellende college toepassingen van laseraltimetrie voor waterbeheer op de betreffende projectpagina gezet. Maar daarmee deel ik misschien te veel, er moet nog wel wat interactie met de kennisbehoeftigen overblijven! Dus opmerking geplaatst dat aangevraagd kan worden. Op de downloadpagina staat het bestand wel genoemd, maar is niet op te halen.
 • Bovenaan deze pagina stond een opmerking waarin ik verwees naar een andere pagina waarop ik bijhoud welke dingen ik nog wil toevoegen, veranderen of verbeteren. Een aantal dingen is al jaren gerealiseerd. Dit houd ik helemaal niet bij, dus schrappen maar. De webpagina bestaat nog wel.
 • In een poging de opnamen van de einduitvoering van de zangleerlingen van Hiltje La Grouw ter beschikking te stellen, heb ik er een aparte webpagina voor gemaakt, in een aparte map die verder niet aan deze website of mijn liefbehherijenpagina gekoppeld is. Eens kijken of Joanna een handiger methode weet. Zie de map zang. Inmiddels weet ik de methode om de LaCie Internet Space (een netwerk-harde schijf) die aan ons huisnetwerk hangt te ontsluiten via het internet, maar daarvoor moest ik wel poorten in de router openzetten en dat was lastig. Dit lijkt te lukken.

12 juni 2010

Inhoudelijk

 • Eindelijk wat foto's van de Oporto Rover Vanden Plas toegevoegd. Niet alleen bij de Calatravabrug over de Hoofdvaart in Nieuw-Vennep, in de sneeuw in januari 2010, maar ook van wat kluswerk, de vervanging van de schokdempers achter en de vernieuwing van de trommelremmen van de Moonraker. Dat heb ik trouwens recentelijk ook voor de rechterachterrem van de Oporto gedaan (ik noem de auto's naar hun kleur). De foto uit 1998 van onze toen nog schitterende Moonraker Vanden Plas heb ik in wat grotere vorm op de subpagina over de Rovers geplaatst.

9–10 juni 2010

Inhoudelijk

 • Onlangs zag ik dat het gewenst is per paragraaf of pagina duidelijk aan te geven van wanneer deze dateert. Soms wordt informatie aangevuld of is deze duidelijk van vroeger datum. Ik voegde toen een in kleiner corps gezette naam en datum toe. Maar ik zie nu dat een alinea waarin je lovend de diepgaande kennis van Rens Swart spreekt met daarboven Rens Swart als auteur nu niet bepaald bescheiden overkomt. Die onbescheiden kwalificatie laat ik maar, er is immers wel iets van waar en voor wervende teksten is het niet ongebruikelijk. Maar mijn naam als auteur heb ik daar en elders verwijderd: er staat nu alleen nog maar de datum. En men weet toch wel dat de eigenaar in dit geval ook de auteur is.
 • Op de AHN-pagina is een vergeten link toegevoegd.
 • Op de AHN-pagina is de paragraaf over de discussie met de AHN-organisatie in meer bedekte termen gesteld met meer nadruk op de expertise en bedrijfsfilosofie van Swartvast. Ook de nieuwspagina is iets aangepast, maar het oudere bericht over het verdwijnen van informatie is wel gehandhaafd, dat wil ik niet met terugwerkende kracht oppervlakkiger maken.

31 mei 2010

Inhoudelijk

 • Het rapport over de toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat, dat Swartvast in oktober 2008 gereed had, is in overleg met de opdrachtgever nu voor iedereen ter beschikking gesteld.
 • Downloadpagina gecompleteerd: omdat alles toch altijd vrij snel moet en het erg veel tijd kost alles perfect te doen, was dit tot nog toe niet gebeurd. Dus de laatste artikelen, presentaties en colleges eraan toegevoegd.
 • Ook de oude pagina over de AHN-organisatie is nu teruggezet met een korte mededeling over de reden waarom deze informatie is gedecimeerd, want er wordt vanuit oudere pagina's nog naar verwezen. Maar in de hoofdstructuur komt deze pagina uiteraard niet meer voor.

Technisch

 • In het bestand .htaccess is een regel opgenomen voor een automatische doorverwijzing door de server vanwege het hernoemen van actueleprojecten.html naar projecten.html.
 • Nog niet overal was het grijze 'Informatiekringloop' verwijderd en 'Actuele projecten' gewijzigd in 'Projecten'. Nu wel bijna overal. En de projectenhoofdpagina is aangepast.

26–28 mei 2010

Inhoudelijk

 • De pagina's over het AHN zijn herschreven, gekuist en ingekort. De informatie die je puur op de AHN-website zou verwachten heb ik verwijderd. Problemen zijn ook te verwachten met het, op zich voor mijn contactpersonen en klanten zeer informatieve, plaatje met wanneer welk deel van Nederland zal worden ingewonnen in het kader van het AHN-2. Schrappen maar. Idem voor AHN-1. Deze laatste plaatjes zijn zelfs op de AHN-website niet meer te vinden.
 • De informatie over AHN-2009 beperkt zich nu meer tot de activiteiten van Swartvast. Zo is die pagina ook gaan heten. De pagina AHN-2009 bestaat nog maar bevat slechts een korte toelichting. Op de nieuwspagina's wordt er namelijk in oudere berichten nog naar verwezen. In de menustructuur is deze pagina verdwenen. Hetzelfde is met de pagina over AHN-2010 gebeurd. De informatie over de werving van een nieuwe projectleider AHN als opvolger van Rens Swart is zeer gekrompen en staat nu niet meer onder 2010 maar op de pagina over de bijdrage van Swartvast.
 • De oude pagina's over AHN-techniek en de organisatie van het AHN waren al geschrapt, maar vanwege verwijzingen vanuit de oude pagina's moet ik ze weer opnemen met slechts een korte toelichting bij de decimatie.
 • De pagina over laseraltimetrie als techniek heb ik zoveel mogelijk in algemene termen gebracht. Het gaat immers niet specifiek over het AHN, hoewel de filterproblematiek wel ter sprake komt. Daarom heb ik deze ook niet als een subpagina van het AHN georganiseerd. Eigenlijk is het geen project, maar goed. Ik heb er bovendien vele plaatjes aan toegevoegd. Deze had ik deels al eens eerder gemobiliseerd voor mijn presentaties en colleges.
 • De pagina over de nieuwe website van het AHN gaat daadwerkelijk over het werk van Swartvast en wilde ik dus nauwelijks wijzigen, maar Sabine oordeelde dat het niet handig is plaatjes van het verschil tussen de oude en de nieuwe te laten zien. Tsja, ik wilde gewoon alles laten zien en illustreren. Ik heb dit inderdaad verwijderd en de pagina ingekort.
 • De pagina over het artikel in Land + Water en die over de presentatie en het artikel voor de Nederlandse Commissie voor Geodesie heb ik, net als de pagina over laseraltimetrie als techniek, uit de hiërarchie van het AHN gehaald omdat ze er niet of slechts deels mee te maken hebben. Dit betekende ook een herschikking van de menu's en de verwijzingen bovenaan de pagina's.
 • Ik heb een engelstalige pagina over mijn college over het gebruik van laseraltimetrie en het AHN voor waterbeheer en waterkeringbeheer gemaakt en daarin ook een korte weergave van de bijbehorende opdracht die Olivier Hoes ontwikkelde opgenomen. De presentatie, de belangrijkste en uitgebreidste die ik ooit maakte over dit onderwerp, heb ik expliciet aangeprezen. Ik verwacht daar veel belangstelling voor. Van deze pagina heb ik vervolgens een Nederlandse vertaling gemaakt, compleet met omschakelvlaggetje en aangepaste menutaal.
 • De pagina over de studiedag over de omgang met extreem grote puntenwolken is aangepast vanwege de beschikbaarheid van het nu geaccepteerde artikel over dat onderwerp.
 • Ik heb over die studiedag nooit een nieuwsbericht gepubliceerd, raar. Nu alsnog.
 • De oude en voorlopige rapporten in het kader van Verbetering Inspectie Waterkeringen heb ik van de betreffende pagina's verwijderd.
 • Ik heb alleen maar actuele projecten, al zijn ze niet meer zo actueel. Kortom, verander het maar in 'Projecten'.
 • Ik heb nog niet alle projectpagina's aangepast aan de uitgebreidere projectenlijst. Het is zoveel werk, dat handwerk!
 • Ik heb het grijs weergegeven menu-onderdeel over de informatiekringloop verwijderd. Wil ik graag, maar er zijn zoveel lijntjes om op door te ontwikkelen en contacten aan te gaan dat ik er niet aan toe kom.

22 januari 2010

Inhoudelijk

 • De toelichtende teksten over het verdwijnen van de AHN-informatie zijn opnieuw aangepast.
 • Het rapport over Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer, voor de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie geschreven, is nu ook in de definitieve STOWA-opmaak op de website gezet. Zo kent de wereld dat uiteindelijk. Nadeel is dat het dermate gecomprimeerd is dat de plaatjes er ernstig onder hebben geleden. Daarom is het originele rapport in Swartvast-opmaak gehandhaafd. Dit is op de WGL-pagina aangegeven. Ook is er een datum (25 maart 2008) onder het bovenste kopje 'nieuws' gezet, dan weet je tenminste hoe oud het nieuws is :-).

13 januari 2010

Inhoudelijk

 • Over het onderstaande akkefietje van 18 december heb ik nu ook een nieuwsbericht op de webpagina's gezet. Daar hebben mijn contactpersonen wel recht op. Ik heb de AHN-pagina licht aangepast om niet geheel onvermeld te laten waarom die teksten zo danig zijn gedecimeerd.

18 december 2009

Inhoudelijk

 • Mijn zeer informatieve pagina's over het AHN worden niet door iedereen op waarde geschat. Het Waterschapshuis blijkt dit inmiddels als onrechtmatig gebruik van informatie die van hen is aan te merken en men heeft dit, ondanks de succesvolle projectleiding op datzelfde moment voor datzelfde Waterschaphuis, op weinig subtiele wijze duidelijk gemaakt. Tsja, zo kun je er kennelijk ook tegenaan kijken. Voor mij telt maar één ding en dat is zorgen dat een zo groot mogelijke gebruikersgemeenschap zo goed mogelijk geholpen wordt met een zo goed mogelijk product. Ik zorg daarbij voor bewaking van de rechtmatigheid en vertrouwelijkheid. Punt uit. Dus om het stof te laten neerdwarrelen heb ik voorlopig alle informatie maar even geschrapt.

2–14 december 2009

Inhoudelijk

 • De opzet van de AHN-pagina's is volledig gewijzigd. De teksten die ik in opdracht van het AHN voor ahn.nl schreef zijn een verbeterde versie van mijn eigen Swartvast-teksten en deze heb ik nu ook op mijn eigen pagina's geplaatst. Het gaat dan om pagina's met een simpele uitleg over wat het AHN nu eigenlijk is, over de organisatie (inclusief strakker plaatje uit BD 2010) en over het verschil tussen AHN-1 en AHN-2.
 • Daarnaast heb ik de teksten over meer pagina's verdeeld: niet alles meer op de pagina AHN en alleen de details over de uitvoering van 2009 op een aparte bladzijde. Ik heb echter ook niet de mode gevolgd om alles op te delen in TE korte teksten. Als je bij mij komt, wil je iets goed weten. Toch?
 • Ik heb een pagina toegevoegd over mijn presentatie over het AHN op de NCG-studiedag 'massive point cloud data'. De pagina bevat de vertaling van mijn abstract, een verwijzing naar mijn presentatie en informatie over de NCG en het nog te voltooien artikel. Ik had trouwens de term 'massive point clouds' eerst met 'gigantische puntenwolken' vertaald maar op suggestie van Sabine is dat nu 'extreem grote puntenwolken'.
 • Omdat de voertaal van de NCG-studiedag Engels was en mijn abstract, het artikel en de presentatie in die taal geschreven zijn, leek het weinig werk een Engelstalige pagina te maken. Nou, dat was een vergissing. Het vertalen van Engels naar Nederlands is veel werk, maar andersom ook. Hoe dan ook, eindelijk is er de gewenste mogelijkheid voor een pagina de taal te kiezen. Maar het is zoveel werk (alle teksten en links moeten ook vertaald worden!) dat ik betwijfel of er binnenkort voortgang in de beschikbaarheid van Engelse pagina's zal zijn te bespeuren.
 • Ik heb luid en duidelijk aangegeven, zowel op de pagina over AHN-2010 als op de (nieuwe) pagina over de medewerkers, dat ik mijn projectleiderschap overdraag aan een nieuwe medewerker en dat ik prefereer al mijn energie te steken in mijn bedrijf Swartvast. En dus ook niet heb gesolliciteerd.
 • Ik heb een pagina over het AHN-2010 toegevoegd, met veel informatie, onder meer kaartjes, de gunning en mijn (aflopende) betrokkenheid.
 • Ik heb de passage over de opzet van de aanbesteding op de pagina 2009 onder een aparte paragraaf-kop gezet. Ik wilde er vanaf de 2010-pagina ook naar verwijzen.
 • Voor wat betreft de techniek-pagina neem ik hier de toelichting over die ik aanleverde bij de tekst voor ahn.nl: "Het onderstaande is de eerste versie van de technische achtergrond zoals dat in mijn artikel in Land & Water in een kader zou worden gezet. Het was te lang en ik heb het voor het tijdschrift ingekort. Er is nog veel meer over te zeggen. En ik moet er nog plaatjes aan toevoegen. Ik heb even snel een stukje over strookvereffening toegevoegd, niet zo ingewikkeld als dat op de huidige website, dat geschreven werd toen het verschijnsel 'ribbels' net door de Meetkundige Dienst ontdekt was. Daarnaast heb ik, eveneens erg snel, een stukje over filtering geschreven en een stukje over interpolatie. Plaatjes nog toe te voegen, zijn voor lezers erg belangrijk. Maar nu ff niet."
 • Ik moest natuurlijk ook de nieuwspagina actualiseren naar aanleiding van al dit nieuws. En de korte nieuwsberichtjes op de welkomstpagina. Dat werden er te veel en de oudste heb ik in een apart bestand gezet dat wel gewoon op de server staat maar niet gepubliceerd wordt (zo hou ik het bij mekaar).
 • Foto van Fugro's laserhelikopter toegevoegd aan de verse pagina over techniek. Zoals daar opgemerkt, heb ik nog heel veel meer wensen, op het gebied van plaatjes onder meer …
 • De Peugeot 1007 is inmiddels verkocht, maar ik laat de pagina er lekker op staan, veel te mooi. Ik heb de 'tekstdecoratie doorstrepen' gebezigd om 'Te koop' te vervangen door 'Verkocht'.
 • Grapje 'gezicht achter Swartvast en achter de klavieren' toegevoegd.
 • In de automatiseringstekst op de liefhebberijenpagina heb ik het aantal Macs dat wij hebben geactualiseerd naar negen, ook al werken ze niet allemaal meer. Ga ik nog eens een mooi galerijtje van maken.
 • Bij de paragraaf over zingen op de liefhebberijenpagina heb ik het Pier K Topkoor toegevoegd; ook heb ik op de al lang niet meer bijgewerkte downloadpagina het kopje 'zingen' toegevoegd en daar een deel uit de Funeral sentences van Purcell toegevoegd zoals ik dat heb opgenomen.

Technisch

 • De gewenste omschakeling van Nederlands naar Engels is voor één onderdeel geïmplementeerd: de pagina over de studiedag over extreem grote puntenwolken. Daartoe heb ik vlaggen die ik met Google vond bewerkt. Uiteindelijk kregen ze een plaats rechtsboven de hoofdtitel van de tekstpagina. Het idee om de actieve vlag witter te maken heb ik wel geprobeerd, maar weer verlaten. Behalve de vlaggen zie je geen aanwijzingen (behalve als je er met de muis over gaat). Overigens heb ik recht gedaan aan het verschil in verhoudingen tussen de Engelse en Nederlandse vlag.
 • Tot nu toe gebruikte ik voor de datum boven de nieuwsberichten de stijl-p-klasse 'auteur' maar daardoor staat de datum even ver van de alinea erboven als van die eronder. De gewone alineastijl heeft al ruimte erboven, dus maak die onder de datum kleiner en erboven groter. Dus een nieuwe klasse 'datum' gemaakt.

15–19 oktober 2009

Inhoudelijk

 • Tot nu toe stond er niet meer dan een nieuwsberichtje over de bijdrage van Swartvast aan het Programma van Eisen voor het Landelijk Opslagsysteem Lodingen van Rijkswaterstaat op onze site. Ook al is het werk feitelijk al gebeurd, ik heb er nu een pagina over toegevoegd onder actuele projecten, samengesteld (zoals min of meer gebruikelijk en voordehandliggend) uit de paragrafen van het inleidend hoofdstuk van het rapport.
 • We moeten de nog zowat fonkelnieuwe Peugeot 1007 van mijn vader en moeder helaas verkopen. Ik heb daarvoor maar een gedegen webpagina gemaakt: dan kan ik de foto's kwijt, dan kan ik persoonlijke informatie geven en inbedding in mijn bedrijfswebsite past wel niet maar geeft wel een kijkje in wat voor vlees de koper in de kuip heeft. Heel goed vlees, zou ik denken :-) De advertentie op autoscout24.nl en marktplaats.nl is hiervan afgeleid. Ik heb deze pagina onder de liefhebberijen gehangen op een zelfde aparte bladzijde als de Rover en Daimler.
 • De structuur van de twee Daimlerpagina's was nog niet in lijn met de subpagina's over liefhebberijen die ik een tijd geleden maakte. Dat is nu hersteld.

Technisch

 • De Daimlerpagina's stonden op daimlers/daimlersdoublesix. Ik wilde van beide meervouden af, maar niet mensen en zoekmachines teleurstellen die deze links nog gebruiken. Bovendien stond dit onder mijn bijdragen aan jaguarforum.nl. Hiervoor blijkt een oplossing: voeg een regel toe aan .htaccess, waar ik al eerder twee regels in opnam voor eigen teksten bij niet-bestaande pagina's. Dit gaat met redirect 301 en dan oud en nieuw achter elkaar. Let op: als je bij die laatste niet het gehele pad inclusief webadres opneemt, gaat er iets heel erg mis en werkt je totale domein niet meer!!! Gelukkig kan ik met Unix overweg, de Mac draait daar ook op maar reserveert bestanden die met een punt beginnen voor echt onzichtbare bestanden.
 • Mijn vraag was altijd nog of bijvoorbeeld het krachtige en makkelijk te onthouden swartvast.nl/peugeot zou kunnen leiden tot een bepaalde webpagina. Dit blijkt met deze redirect inderdaad te kunnen. swartvast.nl/peugeot leidt een webserver zelf tot http://www.swartvast.nl/peugeot/index.html. Vervolgens kunnen we deze met een regel in het .htaccess-bestand redirigeren naar in dit geval http://www.swartvast.nl/peugeot_1007/peugeot_1007_automaat.html

8 oktober 2009

Inhoudelijk

 • Pijlsnel hebben Sabine en Rens een nieuwe website voor het AHN ontworpen (qua structuur en onderwerpen, niet grafisch) en daarvoor de teksten geschreven en oude teksten herschreven. Daarover is een nieuwsonderdeel gemaakt en een pagina toegevoegd aan de verzameling pagina's over het AHN.

18 juni 2009

Inhoudelijk

 • In verband met mijn samenwerking met Intech voor het programma LiveDijk heb ik mijn curriculum vitae geactualiseerd. Helaas is ons voorstel niet gehonoreerd. Ik heb er trouwens nooit iets over op mijn website geschreven.
 • Op de nieuwspagina is een kort stukje geschreven over de bijdrage van Swartvast aan het Programma van Eisen op voor het Landelijke Opslagsysteem Lodingen van Rijkswaterstaat. De beloofde uitwerking komt niet meer.

12 en 20–22 mei 2009

Inhoudelijk

 • Webpagina over het AHN gesplitst in algemene informatie en informatie over de inwinning en uitvoering in 2009. Op de algemene pagina een paragraaf toegevoegd met informatie over de dagelijkse leiding van het AHN met o.a. René van der Velden en Rens Swart. Bij de verschillende paragrafen een auteur (Rens Swart) en datum toegevoegd, dan houd je het overzicht van hoe oud iets is, al stoort het aan de andere kant ook een beetje.
 • Een aantal AHN-1-voorbeeldplaatjes is bewerkt en op een aparte pagina ter beschikking gesteld. Met toelichting. Door door te klikken krijg je de originele, grote afbeeldingen in een nieuw venster.
 • Even snel ook twee AHN-2-afbeeldingen die ik zelf maakte voor de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie toegevoegd.
 • Het artikel 'Meer precisie in laserdata voor waterkeringbeheer' in Land + Water van april 2009, waarvan ik hoofdauteur ben, is opgenomen op een aparte pagina in de vorm van een Swartvast-webpagina. Ook de pdf-'overdruk' van het originele tijdschriftartikel is op te halen.
 • Een stukje tekst dat ik van de website inspectiewaterkeringen.nl had gehaald, als inleiding op mijn webpagina met ons artikel dat in Land + Water is gepubliceerd, heb ik daar geschrapt omdat het te breed werd en als inleiding op de oude pagina over het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen opgenomen. Op die pagina moet nog heel wat geactualiseerd worden, zeker de verwijzingen naar oude concept-rapporten.

Technisch

 • Ik heb een structuur ontworpen waarmee het mogelijk is informatie over een onderwerp over meerdere pagina's te verdelen. Dat vergt wel een aanpassing van de menustructuur van de navigatiekolom. Voor subpagina's gaat de menustructuur in de navigatiekolom nog een niveau dieper. Daartoe ook klassen navsubsub en navsubsubactief gemaakt. Het lettertype is 90% en de insprong is 18px groter.
 • Class 'strak' gemaakt voor tag p om de te grote ruimte rond opsommingen te verminderen.
 • Boven de pagina AHN is zoals gebruikelijk een overzicht opgenomen over deze pagina, maar de informatie op andere pagina's is daarnaast opgenomen. Daartoe is een tweekoloms opzet gemaakt met behulp van html table. Onderaan de pagina moet je de kans hebben door te lezen. Om doublures te voorkomen wordt daar verwezen naar het overzicht bovenaan de pagina.
 • Voor de pagina met het tijdschriftartikel uit Land + Water heb ik een kader ontworpen. Het is één cel van een tabel. Ik heb een nieuwe kleur geel gekozen die tussen de lichtgele paginaachtergrond en de donkergele titelachtergrond in zit. Ook heb ik een Swartvast-steenrode rand toegevoegd zoals om de plaatjes van de Daimlers. Het kader heeft een bepaalde breedte en is rechts uitgelijnd met de tekst erom heen stromend. Dit heb ik uiteindelijk in de vorm van de klasse 'kader' in het style-bestand opgenomen.
 • Een oude wens geïmplementeerd: de mogelijkheid figuren van bijschriften te voorzien. Dit gaat met behulp van een div en klassen voor de sleutelwoorden div, img en p. Eerste toepassing in het artikel over laseraltimetrie voor waterkeringbeheer in Land + Water.
 • Ja, dit was een hoop werk, een hele hoop zelfs.

4–7 mei 2009

Inhoudelijk

 • Eindelijk heb ik een webpagina toegevoegd over het project waaraan Swartvast sinds februari 2009 meewerkt: het opstellen van een Actieprogramma voor het op orde krijgen van de areaalgegevens van Rijkswaterstaat.
 • Ik heb de nieuwsonderwerpen, die ik een tijdje geleden op de voorpagina toevoegde, omwille van de snelle overzichtelijkheid ingekort tot een zinnetje, waarop je kunt klikken om het eigenlijke korte nieuwsberichtje op de nieuwspagina te kunnen lezen. Daar kun je dan vaak weer doorklikken naar de eigenlijke projectpagina.
 • Ik heb op de nieuwspagina een onderwerp opgenomen dat kort beschrijft wat hier verder nog meer had moeten staan en beloofd dat het daarvan komt als ik wat meer tijd heb, of die tijd anders verdeel …
 • Ik heb op de liefhebberijenpagina bij de paragraaf over orgelbouw een foto met toelichting van het interieur van het orgel in Antwerpen opgenomen.
 • Ik heb op de liefhebberijenpagina een paragraaf over opnametechniek toegevoegd en daarbij een leuke foto uit 1983 van mijn broer en mij achter de knoppen geplaatst.
 • Bij de rubriek Rover SD1 heb ik een alinea toegevoegd over de aankoop van de Oporto rode Rover 3500 Vanden Plas.
 • Het stukje tekst over typografie heb ik uitgebreid met een plaatje van mijn favoriete Aldus van Hermann Zapf, met toelichting natuurlijk.
 • De tekst over orgelspel heb ik voorzien van een alineaatje met de drie kerken waar ik de laatste jaren als organist (af en toe) werkzaam ben.

Technisch

 • Tot nu toe schreef ik bestandsnamen van webpagina's met de woorden achter elkaar zonder spaties. Op de Macintosh ben ik gewend bestandsnamen naar believen te voorzien van spaties en leestekens maar op het web leek mij dat minder verstandig, alleen al bij het maken van links. De pagina over het Actieprogramma Areaalgegevens op Orde heb ik voorzien van een wat leesbaarder naam met onderstreepjes in plaats van alle woorden aan elkaar geplakt. Ik ben niet van plan de rest van de bestanden ook te hernoemen, dat is voor een handmatig webbeheer zoals ik dat toepas te veel werk.

23 maart 2009

Inhoudelijk

 • Sinds 4 februari 2009 is Swartvast ook op het Belgische domein actief. Hiervoor is een aparte welkomstpagina gemaakt. Voor meer informatie wordt daar verwezen naar de Nederlandse webstek.

12 maart 2009

Inhoudelijk

 • Anderhalve maand geleden maakte ik reeds een structuur voor de pagina's die dieper moeten ingaan op sommige van mijn liefhebberijen: de Rover 3500 Vanden Plas, de Daimler Double Six, het Cuypersgenootschap en automatisering en Macintoshes. Ik had alleen nog geen afzonderlijke pagina's gemaakt, ik was me ervan bewust dat dat tot foutmeldingen leidde. Ik heb nu de mapstructuur gemaakt, de afzonderlijke pagina's gemaakt door domweg de tekst uit de liefhebberijenpagina te herhalen en overal natuurlijk de links te corrigeren voor de mapstructuur. Nu maar hopen dat het niet lang meer duurt voor wat ik in mijn hoofd heb ook op aparte pagina's te lezen is.

Technisch

 • Ik heb twee pagina's gemaakt die de standaard-serverfoutmeldingen vervangen. De pagina paginanietgevonden.html verschijnt als je een webpagina opvraagt die niet bestaat. Deze moet de bekende foutmelding 'Error 404 File not found' vervangen. De pagina geentoegangtotmap.html verschijnt als je van een map weet dat deze bestaat, bijvoorbeeld /plaatjes, en deze map wilt bekijken. Dat is niet toegestaan; je kunt alleen de plaatjes in die map bekijken als je daarvan de bestandsnaam hebt, zoals je overal om je heen op deze webpagina kunt zien. Deze pagina vervangt de bekende foutmelding 'Error 403 Forbidden'.
  In deze bestanden moet je wel overal / voor de links zetten om te voorkomen dat waar de gebruiker verzeild geraakt is de bestanden niet te vinden zijn en je bijvoorbeeld het stijlblad niet kunt vinden. Dat is al helemaal geen gezicht als je net probeert een fout netjes af te handelen.
  Ik heb hiervoor een plat tekstbestandje .htaccess gemaakt en op het rootniveau geplaatst (of beter gezegd, htaccess en in het ftp-programma hernoemd naar .htaccess, want een bestand dat begint met een punt is op Unix en Mac OS X niet zichtbaar).

13 februari 2009

Inhoudelijk

 • Op de pagina Het gezicht achter Swartvast heb ik de afbeelding uit Ierland met stoppelbaard vervangen door een foto van boven de speeltafel van de OLV ter Sneeuw door Johnny Verbeken. Daar is mijn gezicht ook aardig op te zien.
 • Op de pagina liefhebberijen heb ik een zin over het koor Quasi Quartetto toegevoegd, een foto van het concert eind 2008 en iets meer over Hiltje geschreven.
 • Ook heb ik een foto van de Rover met opengesleutelde motor toegevoegd plus beschrijving.

9 februari 2009

Inhoudelijk

 • Pagina's over AHN gemaakt.
 • En andere dingen waarvan ik er nu niet aan toekom ze hier te beschrijven, morgen weer!
 • 13 februari afbeelding uit Ierland met stoppelbaard vervangen door foto van boven speeltafel OLV ter Sneeuw door Johnny Verbeken. Is mijn gezicht ook aardig op te zien.

Technisch

 • In het reeds lang niet meer gewijzigde stijlblad de klassen p.citaat en ul.citaat gemaakt om de eindtermen uit het bestek van AHN-2009 te kunnen citeren. Is het rood van de koppen en een insprong aan beide zijden van 20 px met boven- en onderruimte van 4 px.

3 februari 2009

Inhoudelijk

 • Na terugkeer van vakantie uit Madeira blijkt, zoals ook al uit het telefoontje van de attente Marten Westerink bleek, dat vanaf de eerste dag van mijn vakantie de website en de mail onbereikbaar waren! De provider had er wel wat over op zijn nieuwspagina staan, maar hij heeft zijn klanten niet persoonlijk ingelicht en ook zijn vermeende oplossing van het probleem bleek bij mij natuurlijk weer niet te werken. Op 3 februari was dit gerepareerd. Er kwam een ouwe backup van de site terug! Ik heb de openingspagina aangepast en de rest oud gelaten.

23 januari 2009

Inhoudelijk

 • Structuur liefhebberijen sterk gewijzigd. Liefhebberijen was een subpagina als je op 'Het gezicht achter Swartvast' klikte. Dat is nog steeds zo, maar de Swartvast-menu's verdwijnen en maken plaats voor één menu-onderdeel 'Terug naar Swartvast'. De pagina '… en zijn liefhebberijen' verschijnt na aanklikken op hoofdniveau en bevat geen submenu's. Daaronder staat op hetzelfde niveau 'Meer over liefhebberijen'. Dit is nieuw en bevat straks vele subpagina's, onder meer over Daimler en Jaguar.
 • Vandaar ook: pagina over kantoor Haarlemmermeer en Google Maps gewijzigd van submenu onder Gezicht achter Swartvast naar submenu onder Contact. Ligt meer voor de hand en dan blijven liefhebberijen ook echt liefhebberijen. Dat zijn er al meer dan genoeg …

12 oktober 2008

Inhoudelijk

 • Pagina over de projecten Marktbenutting onder regie en Toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat toegevoegd. Te weinig tijd om dat overal goed en consistent door te voeren.

31 maart 2008

Inhoudelijk

 • Pagina over de drie kandidaat-Daimlers Double Six iets aangepast en twee foto's toegevoegd.

25 maart 2008

Inhoudelijk

 • Het eindrapport van het project Gebruikerswensen opslag lodingen in opdracht van de Waterdienst is gereedgekomen. De projectpagina volledig vernieuwd, met uitgebreide inleiding, probleemstelling en aanpak e.d. Ook is de samenvatting volledig opgenomen. Daarnaast is een pdf-bestand van de samenvatting toegevoegd. Er zijn nieuwsregels op de welkomstpagina geplaatst.
 • Binnen het project Gebruikerswensen opslag lodingen wordt het begrip bodemhoogte gebruikt. In een van de eerste regels van het eindrapport wordt dit begrip in een voetnoot toegelicht. Ik heb een aparte pagina gemaakt waar deze toelichting is te vinden!
 • De pagina over het project Verkenning toepassing remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen bevat enig achterhaald materiaal, bijvoorbeeld het voortgangsverslag van mei 2007, terwijl er niets staat over hoe het project verder verlopen is. Dat stoort, maar ik heb niet de tijd genomen om het te wijzigen.
 • De prijs waarvoor het eindrapport kan worden nabesteld is bijgesteld naar € 25.
 • Ik heb in de titel en de navigatiekolom de ellenlange projectnaam gewijzigd in de bondige naam die we uiteindelijk aan het rapport gaven: Remote sensing voor inspectie (van) waterkeringen.
 • Zo heb ik ook het lange en door ons weinig gebruikte woord 'uitvoeringsproject' uit de projectnaam Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie verwijderd. Dit moest ook uit de navigatiekolom in vele pagina's.
 • De downloadpagina dient nog wat overzichtelijker gemaakt te worden. Ik heb enig achterstallig onderhoud wel uitgevoerd: het eindrapport van de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie is geplaatst (met de samenvatting, geostatistische begrippen en versiegeschiedenis ook als aparte pdf-bestanden) en natuurlijk dat van het onderzoek Gebruikerswensen opslag lodingen.
 • Ik heb op de pagina over mijn liefhebberijen, die al sinds maart 2007 niet meer aangepast was, foto's van de Bonifatiuskerk geplaatst en de tekst over architectuur en orgelspel uitgebreid. Daarnaast heb ik een foto van de parafoil onder de naaimachine toegevoegd en een paragraaf over de Daimler Double Six.
 • Ik heb de eerder voor André en Riekie gemaakte pagina's over Jaguars en de zoektocht naar een mooie Daimler Double Six aangepast voor publicatie en uitgebreid met een klein beetje informatie, omdat ik sinds ik die pagina's maakte inmiddels één van die wagens heb aangeschaft en geïmporteerd.

28 februari 2008

Techniek en vormgeving

 • In het stijlblad zijn twee klasse-opties opgenomen om de eerder gedefinieerde standaardruimte om een plaatje te wijzigen in ofwel nul pixels aan alle kanten, ofwel 8 aan alle kanten. Deze is gebruikt voor …
 • … een met GraphicConverter gemaakte html-catalogus van afbeeldingen van drie Daimler Double Six, een liefhebberswagen die ik overweeg te importeren uit Zwitserland. Deze tabel-catalogus met miniatuurafbeeldingen met achterliggende grote afbeeldingen is ingebed in de eigen Swartvast-vormgeving. Deze pagina's zijn niet publiekelijk toegankelijk.
 • Wat er tevens nieuw aan is, is dat voor het eerst een mapstructuur is aangelegd. Dit was tot nu toe niet gedaan omdat dan in alle navigatie- en andere verwijzingen de juiste map moet worden toegevoegd. Met name voor de miniatuurplaatjes en de individuele door GraphicConverter gegenereerde webpagina's met alleen de code om het grote plaatje heen, is het beter de rest van de mappen er niet mee te vervuilen.

8 februari 2008

Inhoudelijk

 • Het rapport Remote sensing voor inspectie van waterkeringen is inmiddels ook in druk verschenen. Ik heb dit op de welkomstpagina vermeld als nieuws, maar natuurlijk ook op de projectpagina, met afbeelding van de voorpagina. Daarnaast heb ik aangegeven hoe dit rapport besteld kan worden.
 • Ik heb een nieuw vouwblad (folder voor de meeste Nederlanders) gemaakt. Daarvoor heb ik een aparte pagina gemaakt. De navigatiekolom van alle pagina's moest hierop worden aangepast.
 • Ik heb het vouwblad ook genoemd op de pagina over mijn diensten.
 • Ik heb een (ouder, augustus 2007) curriculum vitae op de server gezet en toegankelijk gemaakt via de pagina over het gezicht achter Swartvast en de pagina met het vouwblad.

6 januari 2008

Inhoudelijk

 • Het vraaggesprek dat het VPRO-programma OVT had met Wies van Leeuwen, auteur van de biografie over architect Pierre Cuypers, heb ik gemonteerd en als mp3-bestand op de downloadpagina geplaatst.

20 december 2007

Inhoudelijk

 • Het eindrapport van de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie (WGL) is verschenen. Dit heb ik aangegeven op de projectpagina en als nieuws op de voorpagina. Dit rapport is als pdf op te halen, evenals de apart als pdf aangeboden samenvatting en bijlage m.b.t. geostatistische terminologie.

22 november 2007

Inhoudelijk

 • Op de pagina van het project Verkenning remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen de inleiding gewijzigd nu dit project niet meer onder Verbetering Inspectie Waterkeringen valt, maar rechtstreeks onder Rijkswaterstaat. Projectteam VIW is klankbordgroep geworden. Verslagen van projectteamvergaderingen zijn feitelijk niet publicabel: verwijderd. Eindrapport is gereed: opgenomen op deze pagina en bij downloads. Ik heb er een korte melding van opgenomen bij het nieuws op de voorpagina. Niettemin moet de projectpagina remote sensing nog sterk worden geactualiseerd.

Techniek en vormgeving

 • De oude tekst bovenaan de navigatiekolom "Sommige links werken nog niet: de site is in opbouw" was nog niet overal verwijderd. Nu wel.
 • De projectoverzichtspagina bevatte nog niet de nieuwe projectstructuur, zoals de projectpagina's. Nu wel.
 • De titel (code/tag) van de meeste pagina's was niet veel informatiever dan 'Swartvast'. Alleen al met het oog op leesbaarheid bij zoekmachineresultaten moest dat beter. Plus voor de zoekmachines zelf. Is nu gebeurd.

29 september 2007

Inhoudelijk

 • Bedrijfseconomische informatie toegevoegd n.a.v. publicatie in de Kamerkrant: nergens was tot nu toe mijn registratie bij de Kamer van Koophandel te vinden en dat is wel verplicht. Ik heb deze, plus postbankrekeningnummer en BTW-nummer opgenomen op de pagina Contact.

18 september 2007

Inhoudelijk

 • Pagina toegevoegd over een nieuw project: het onderzoek naar de wensen van de gebruiker van lodingdata op het gebied van opslag en ontsluiting in opdracht van RIKZ.
 • Op de openingspagina van deze webstek een kop 'Nieuws' toegevoegd om de aandacht te vestigen op nieuwe ontwikkelingen bij Swartvast of in de projecten die worden uitgevoerd. Ook de grootste veranderingen op deze site kunnen hier vermeld worden. Nu nog bijhouden! Ik zat eerst te denken over 'nieuw nieuws' en 'oud nieuws', maar dat lijkt geen aanbeveling. Niettemin, de projectuitvoering gaat voor, de website komt later wel.
 • Het conceptrapport van de werkgroep grootschalige laseraltimetrie vordert. Oude versie verwijderd. De nieuwe versie volgt pas weer als hij definitief is. Ik heb geen tijd om de laatste ontwikkeling m.b.t. de specificaties van het AHN-2 en mijn analyse van de profielen van de proef in Zeeland op de WGL-pagina toe te lichten, staat nu kort onder 'nieuws' op de welkomstpagina.
 • Noot over het gebruik van deze webstek: het vermelden van deze stek op andere pagina's heb ik nimmer gepromoot, maar hij wordt goed gevonden. De meeste gebruikers komen bij Swartvast terecht als gevolg van zoekacties in Google. Het meeste verkeer wordt nog steeds veroorzaakt door zoekrobots.
 • Enkele titels van pagina's van een betere beschrijving voorzien dan alleen 'Swartvast'.

26 juni 2007

Inhoudelijk

 • De pagina over de werkgroep grootschalig uitvoeringsproject laseraltimetrie is herschreven, nadat de inleiding van het eindrapport was herschreven met een betere positionering van het project, de ontwikkeling in de samenwerking met het AHN, de relatie met het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen en het opnemen in het plan van aanpak van een standaardbestek, gunningscriteria en een controleprocedure.
 • Van de nieuwe inleiding is een aparte projectbeschrijving gemaakt, die als pdf-bestand is op te halen.
 • Het verslag van de workshop over WGL en AHN-2 tijdens de kennisdag waterkeringen uit het Kennisdagverslag in een separaat document geplaatst en als pdf-bestand op de webstek gezet, met een korte beschrijving op de webpagina. De downloadpagina is dienovereenkomstig bijgewerkt.

25 juni 2007

Inhoudelijk

 • Pagina over de werkgroep grootschalig uitvoeringsproject laseraltimetrie bijgewerkt met de huidige stand van zaken. Toelichting gegeven bij de samenwerking met het AHN. Tabel met specificaties en het WGL-rapport beschreven. Deze documenten zijn ook op te halen, al verkeren ze nog in het conceptstadium.
 • Voor een geo-informatiespecialist is het aardig (of noodzakelijk) de mogelijkheden van Google Maps eens te verkennen. Onder de pagina over "het gezicht achter Swartvast" is een pagina opgenomen met een illustratie van de mogelijkheden van Google Maps: de locatie van het kantoor van Swartvast wordt getoond, met een paaltje met het Swartvast-logo (althans de eerste twee letters, zoals het webadresikoon). Deze pagina bevat ook een korte toelichting bij de Haarlemmermeer en foto's van de peilschaal hier in de buurt en van het kantoor van Swartvast.
 • De contactpagina is uitgebreid met een routebeschrijving met verschillende middelen van vervoer en een verwijzing naar de pagina met de Google Map.
 • De grijze (althans in een browser die zich aan de standaarden houdt …) tekst bovenaan de navigatiekolom "Sommige links werken nog niet: de site is in opbouw" heb ik maar eens verwijderd. De vanaf den beginne levende wens om de informatiekringloop toe te lichten blijft staan; de verwezenlijking lijkt vooralsnog niet urgent. Het grote onderdeel "Aandachtsgebieden en projecten" blijft vooralsnog eveneens in de wacht.

30 mei 2007

Inhoudelijk

 • Document met stand van zaken van project Verkenning remotesensingtechnieken voor waterkeringbeheer toegevoegd. Dit legt opdrachtgever voor aan de programmagroepvergadering op 8 juni.
 • Verslag 3 projectteam Verkenning remotesensingtechnieken voor waterkeringbeheer toegevoegd (zie actuele projecten).
 • Eindrapporten van enkele projecten binnen het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen als pdf-bestand beschikbaar gemaakt. Dit ook als dienstverlening aan de projectteamleden van Verkenning remotesensingtechnieken omdat hiervan gebruik gemaakt wordt.
 • Notatie rapporten meer conform de meeste soorten literatuur, met name beginnen met auteurs. Nog niet alles aangepast.

Techniek en vormgeving

 • Fout in verwijzing naar webstekken Inspectie Waterkeringen en IJkdijk verholpen ("http://" vergeten).
 • Zag ergens op een PC mijn website, afschuwelijk wat een lettertype! Kennelijk is Palatino niet overal op Windows voorhanden, misschien omdat men geen laserprinter heeft geïnstalleerd? Georgia toegevoegd na Palatino en Aldus in stijlblad. Malle en lelijke manier waarop Internet Exploder daar omging met de rand van de downloadtabellen nog repareren.

16 april 2007

Inhoudelijk

 • Het document dat bij de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat in 2001 geschreven werd over wat nu eigenlijk precisie is, is opgenomen op de pagina van het actuele project Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie (en op de downloadpagina), in afwachting van de bouw van aparte pagina's over onder meer geostatistiek.
 • Overzicht van de projecten binnen het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen en de stand van zaken per januari 2007 als bestand beschikbaar gemaakt (het is op de site van VIW nauwelijks te vinden).

13 april 2007

Inhoudelijk

 • Extra en geactualiseerde informatie over het project Verkenning toepassing remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen (onder actuele projecten): doelstellingen en aanpak (inclusief twee illustraties) opgenomen uit uitgewerkte projectplan; definitieve versie (3.3) van het projectplan opgenomen. Stand van zaken opgenomen (uit tekst voor nieuwsbrief) en twee vergaderverslagen. Ook het compacte informatieblad over het project (van origine voor de kennisdag) is beschikbaar gemaakt (met verkleinde plaatjes vanwege de bestandsomvang). Dit alles natuurlijk ook op de downloadpagina aangepast.
 • Waterkeringbeheer is geen vakgebied van Swartvast, maar het gebied waarop de meeste inhoudelijke kennis zijn toepassing vindt (tip Wijbren Epema). Pagina diensten aldus aangepast.
 • Actueel project toegevoegd: werkgroep grootschalig uitvoeringsproject laseraltimetrie, waarvan Swartvast adviseur is.

Techniek en vormgeving

 • Meta-tag aan de indexpagina toegevoegd zodat Google weet dat ik de eigenaar ben als ik de Google webmasterhulpprogramma's gebruik.

19 maart 2007

Inhoudelijk

 • Laatste versie (3.2) van het projectplan Verkenning toepassing remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen opgenomen (bij actuele projecten en downloads).

16 maart 2007

Inhoudelijk

 • Laatste versie (3.1) van het projectplan Verkenning toepassing remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen opgenomen (bij actuele projecten en downloads).
 • Verslag workshop verkenning toepassing remotesensingtechnieken opgenomen, gehouden tijdens de Kennisdag Inspectie Waterkeringen op 9 maart 2007 in Bussum.
 • Plaatjes toegevoegd aan pagina van genoemd project.
 • MP3-opname van Bach's Toccata en Fuga in d op downloadpagina gezet, door mij gespeeld in de O.L.V.-ter-Sneeuw-kerk in Antwerpen en toegelicht op de liefhebberijen-pagina.
 • De term 'cum laude' toegelicht.

Techniek en vormgeving

 • In de css-code voor de kopjes een clear opgenomen zodat afbeeldingen geheel erboven worden geplaatst. Desnoods begint de tekst dan maar wat lager, afhankelijk van de breedte van je webvenster.

6 maart 2007

Inhoudelijk

 • Nieuw menu-onderdeel 'Actuele projecten' gemaakt met als subpagina's beschrijvingen van de drie actuele waterkeringprojecten. Ook de op te halen rapporten worden hier opgenomen (gebaseerd op pagina downloads). Er zijn enkele rapporten toegevoegd.
 • Pagina's kwaliteiten, netwerk en rapportage en redactie gemaakt op basis van eerder geschreven teksten.
 • Pagina over het gezicht achter Swartvast gemaakt met meer zakelijke informatie over Rens Swart, grotendeels ouder materiaal. Pagina over mijn liefhebberijen gemaakt en daarbij een paar foto's geplaatst. De pagina over mijn liefhebberijen komt pas in beeld na aanklikken van 'Het gezicht achter Swartvast', het is een subpagina geworden.
 • Nog grijze menu-onderdeel 'Vakgebieden en onderwerpen' veranderd in 'Aandachtsgebieden en projecten' en naar beneden verplaatst in de buurt van actuele projecten en downloads, maar nog niet ingevuld.

Techniek en vormgeving

 • Klasse auteur onder paragraph gemaakt: tekstgrootte 90% en andere padding; gebruik em-streepje à la Cuypersbulletin.
 • Het groter-dan-teken achter het menu-onderdeel van de actieve pagina werkt wel als pijltje naar rechts, maar het 'or'-teken komt volgens André op een pc niet over. In plaats hiervan heb ik plaatjes gemaakt van twee pijltjes. Gek genoeg treedt er op de iBook kleurverschil op, op de iMac G5 niet (maar dat gold ook al voor de grens tussen logo en gele vlak).

2 maart 2007

Inhoudelijk

 • Visitekaartje in de vorm van een vCard-bestand gemaakt en toegevoegd aan de contactinformatie.
 • Pagina's versiegeschiedenis, eisen aan webstek en gereedschap en wensen en ideeën gemaakt. Deze pagina's zijn toegankelijk via een overkoepelende pagina 'Over de webpagina's'.
 • Op elke pagina een datum van laatste wijziging opgenomen, wat verder onder de menuonderdelen in de navigatiekolom. Voor elke pagina een eigen datum, behalve op de welkomstpagina: daar staat de datum waarop er waar dan ook op de webstek voor het laatste iets gewijzigd werd. Door klikken op de datum kom je op de pagina die je nu ziet.
 • De pagina met op te halen bestanden gemaakt met de bestanden die voorlopig het nuttigst zijn. De toelichtende tekst op de pagina's over aandachtsgebieden en onderwerpen moet nog gemaakt worden, veel werk.
 • … en nog vele andere kleinere wijzigingen.

Techniek en vormgeving

 • Menustructuur met submenu's ontworpen en geïmplementeerd qua inhoud en hoe dat er grafisch uitziet. Navigatiekolom breder gemaakt. Letter toch maar gewoon mijn rood in plaats van zwart (had ook met overlappende css-klassen te maken).
 • Tabellen ontworpen voor aan te bieden bestanden, met bijbehorende ikonen en bestandsgroottecel.
 • Lettertype (Palatino corps 12) vanwege berichten over leesbaarheid niet groter maar wel met grotere regelafstand (135%) en van groottespecificatie in 'px' naar percentage (in dit geval 100%) omdat MS Internet Exploder anders weigert te schalen als gebruiker daarom vraagt.
 • Titels h1, h2 en h3 duidelijker te onderscheiden gemaakt; h4 is niet meer dan een vet kopje, waarvan ik de ruimte boven en onder heb verbeterd.
 • Media-type 'print' toegevoegd aan 'screen'. Er is echter nog geen aparte opmaak voor.
 • Favicon toegevoegd: het 16x16-ikoontje dat vooraan de adresbalk of favoriet verschijnt. Ik kende het niet, maar vond het uit n.a.v. meldingen in een logbestand.
 • Mappenstructuur aangebracht: aparte mappen voor plaatjes, rapporten en overig.
 • Webteller verwijderd. De server van mijn provider bevat namelijk reeds een aantal scripts die het webverkeer bijhouden plus een module om daar prachtige grafiekjes en rapportjes van te bekijken. Ik vind een openbare webteller een lelijk ding, dus weg ermee.

7 december 2006

Eerste versie webstek gepubliceerd. Deze bestond alleen uit hoofdpagina, een overzicht van de te leveren diensten en betrokken vakgebieden, de toelichting bij de bedrijfsnaam en het logo. Enige tijd later is daaraan de korte contactpagina toegevoegd. De vormgeving en de manier van coderen waren tevoren ontwikkeld.

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart