Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Kennis: is dit alles?

9 maart 2012

Het navigatiemenu toont het veelbelovende 'kennis'. Maar u treft hier weinig aan. Is dit alle kennis van Swartvast?!

Nee! En dat is niet omdat de kennis in ons hoofd zit of wij die kennis voor onszelf houden! Swartvast hangt het principe aan dat we met zijn allen het verst komen als we aan kennisdeling doen. Daarom publiceren wij veel informatie over de projecten waarmee wij bezig zijn. De meeste kennis op deze website is dan ook gepubliceerd in de inleiding en achtergronden van de projecten. Het gaat daarbij meestal wel over de omgeving van het project en de vraagstelling van de opdrachtgever en minder om de achtergrondkennis van Swartvast. De projectpagina's bevatten altijd een paragraaf over de bijdrage van Swartvast en over de resultaten, als de opdrachtgever daarmee instemt.

De meeste van onze gedeelde kennis staat dus op de projectpagina's. Wat staat er dan onder de kop 'Kennis'? Bijvoorbeeld het volgende:

  • Achtergronden die verschillende projecten gemeenschappelijk hebben. Dit geldt op dit moment met name voor laseraltimetrie en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), waaraan Swartvast verscheidene bijdragen geleverd heeft.
  • Informatie waarover Swartvast beschikt en waaraan een sterke behoefte is onder de betrokkenen bij de opdrachtgever. Dit geldt bijvoorbeeld voor waterkeringbeheerders en hun geo-informatiespecialisten die elders onvoldoende informatie vinden over wat ze met laseraltimetrie kunnen.
  • Kennis die we graag delen omdat er nauwelijks een ander platform voor is. Dit geldt bijvoorbeeld voor rapporten van Rens Swart en zijn afstudeerscriptie, waarin behalve over spectrale filtering ook een mooi inleidend hoofdstuk over de techniek SAR (apertuursyntheseradar) en radarinterferometrie (InSAR) te vinden is. Beide zijn nog steeds actueel. En goed opgeschreven.

Andere bij Swartvast aanwezige kennis is niet op de website te vinden, maar een indruk kan worden verkregen uit de pagina Diensten en vakgebieden ('Waarmee helpt Swartvast u?').

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart