Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Eisen en ontwerp van de distributielaag informatie hoofdwatersysteem van Rijkswaterstaat

Overzicht

Informatievoorziening voor het hoofdwatersysteem

1 juli 2011

Zoals op de andere pagina's over de informatievoorziening van Rijkswaterstaat waarbij Swartvast betrokken is al werd geschreven, is een goede informatievoorziening cruciaal voor Rijkswaterstaat. Voor de primaire processen watermanagement en scheepvaartverkeersmanagement is heel veel actuele en betrouwbare informatie van het hoofdwatersysteem nodig. Deze wordt door Rijkswaterstaat en aannemers op grote schaal gemeten, bewerkt en opgeslagen.

Het programma WaterDataNet (WDN) heeft als doelstelling het op een toekomstvaste en gebruikersgerichte manier realiseren van een integrale oplossing voor inwinning, opslag en vindbaarheid van deze 'natte' meetgegevens binnen en buiten Rijkswaterstaat. Met inachtneming van het principe dat gegevens met het oog op efficiëntie en consistentie slechts eenmaal worden ingewonnen en vervolgens meervoudig gebruikt worden, worden inwinning, opslag en gegevensbeheer gerealiseerd.

Een distributielaag: ontsluiting van informatie over het hoofdwatersysteem

De data-opslag wordt binnen verschillende projecten gerealiseerd. Voor het bedienen van het primaire proces moet deze data in verschillende combinaties en verschijningsvormen worden ontsloten. Het realiseren van distributiefunctionaliteit in elke project afzonderlijk is echter ongewenst, onder meer omdat dit tot dubbelingen en inconsistenties zal leiden en daarmee tot inefficiëntie. Voor elke toepassing (bijvoorbeeld voor gebruik in het operationele proces, voor (inter)nationale of internationale rapportageverplichtingen en voor uitwisseling met bijvoorbeeld waterschappen) moet de data, soms handmatig, in de juiste vorm gebracht worden, er is niet één uitwisselings- of metadatastandaard of bestandsformaat. Bovendien is de ontsluiting van gegevens soms moeilijk en weinig gebruikersvriendelijk, waardoor (kostbare) gegevens niet benut worden en soms zelfs dezelfde informatie opnieuw wordt ingewonnen.

Ontwerp distributielaag informatie hoofdwatersysteem Rijkswaterstaat

Voorlopig ontwerp distributielaag voor de ontsluiting van de informatie over het hoofdwatersysteem van Rijkswaterstaat. Ontwerp Ingmar Emons (BI Consult).

Daarom wordt binnen de programma's WaterDataNet en Landelijk Meetnet Water één 'distributielaag' gerealiseerd, die via applicatiediensten ('services') gegevens levert aan alle afnemende systemen en gebruikers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van standaarden op het gebied van metadata, uitwisseling en bestandsformaten. De toeleverende en afnemende systemen sluiten op de distributielaag aan door middel van een beperkt aantal standaarden, de zogenoemde stekkers. De distributielaag bevat functionaliteit om onder meer zoek- en selectie-operaties uit te voeren, data uit verschillende bronnen te combineren en aggregeren en transformaties en conversies van bestandsformaten, coördinatenstelsels en metadatastandaarden uit te voeren.

Rens Swart (Swartvast) en Ingmar Emons (BI Consult) hebben nu de functionele eisen en de daaruit voortvloeiende technische eisen aan de distributielaag opgesteld. Deze zijn gebaseerd op gesprekken en documenten en een summiere beschrijving van de eisen vanuit de primaire taken. Op basis hiervan presenteert Emons een ontwerp van de distributielaag (in ICT-terminologie de 'solution-architectuur'). Hierbij wordt rekening gehouden met een afgescheiden deel dat de maatschappelijk vitale processen (MVP) met een hoge beschikbaarheid bedient. Het ontwerp is consistent met de domein- en systeemarchitectuur die voor het hoofdwatersysteem is opgesteld. Het sluit aan bij de enterprise-architectuurprincipes, waaronder het gebruik van zoveel mogelijk open standaarden.

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart