Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Voorbeelden van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Overzicht van deze pagina

Andere pagina's over het AHN en laseraltimetrie

Lees ook de volgende gerelateerde informatie:

Toelichting bij de voorbeelden van het AHN-1

22 mei 2009

Op deze pagina zijn enkele voorbeelden te zien van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Dit is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart, als het ware. De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig of helikopter met een laserstraal het aardoppervlak aftast. Zie voor meer informatie de pagina over het AHN of de eigen website van het AHN.

De eerst getoonde voorbeelden zijn vervaardigd door de toenmalige Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI) van Rijkswaterstaat, in 2003 de opvolger van de roemruchte Meetkundige Dienst en in 2007 weer opgegaan in de Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat (de huidige webpagina is non-informatief). Deze voorbeelden zijn gemaakt met het oude bestand (nu ook wel AHN-1 genoemd), dat een iets geringere precisie en een lagere dichtheid had dan het bestand dat sinds 2007 gemaakt wordt: het AHN-2. Voor de overzichtskaarten die hier gepresenteerd worden, doet dat echter niet ter zake.

De afbeeldingen zijn naar hoogte gekleurd; de zeer uitgebreide legenda staat erbij. Daarnaast zijn ze 'geschaduweerd': een techniek waarbij aan de hand van een denkbeeldige lichtbron linksboven de kaart schaduwen worden berekend, waardoor het reliëf goed zichtbaar is. De plaatjes van Limburg en de Veluwe zijn daardoor zeer aanschouwelijk. Door op de plaatjes te klikken verschijnt de meest gedetailleerde afbeelding in een nieuw venster.

Van de hier opgenomen beelden van het AHN-1 berusten de auteursrechten bij het AHN. Ze zijn voor iedereen beschikbaar via Rijkswaterstaat of (althans tot oktober 2009) via de webpagina's van het AHN. Gelieve bij gebruik te vermelden: © AHN.

Toelichting bij de voorbeelden van het AHN-2

22 mei 2009

Voor de liefhebbers interessanter zijn de beelden van het nieuwe AHN-2, die gemaakt zijn met zo'n 10 laserpunten per vierkante meter, met een hoogteprecisie van maar liefst 5 centimeter standaardafwijking en 5 centimeter systematisch. Rens Swart heeft hiervan voor de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie reeds analyses gemaakt, maar de tijd ontbreekt nu om hiervan op het web publiceerbare afbeeldingen te maken met toelichting, html en al.

Voorlopig neem ik even snel twee afbeeldingen op: die van een vogelvluchtaanzicht van een stuk dijk in Noord-Beveland en die van een profiel aldaar. De afbeeldingen zijn door mij in het kader van mijn werk voor de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie met Matlab berekend uit de originele AHN-data verstrekt door Fugro namens het AHN en de 'waterpassingen' verstrekt door Waterschap Zeeuwse Eilanden.

Van de beelden waarvoor gebruik gemaakt is van AHN-2 berust het auteursrecht bij Swartvast en STOWA-WGL.

Nederland

AHN Nederland

Een geschaduweerde afbeelding van Nederland. Klik voor de volledige resolutie (3500 x 4900 pixels, 900 kB). En vermeld © AHN.

Zuid-Limburg

AHN van Zuid-Limburg

Een geschaduweerde afbeelding van Zuid-Limburg. Klik voor de volledige resolutie (1400 x 1000 pixels, 172 kB). En vermeld © AHN.

Vogelvlucht van een Zeeuwse waterkering (AHN-2)

Vogelvlucht van een Zeeuwse waterkering (AHN-2)

Laserhoogtemodel van een 100 meter brede strook van een omstreeks 2 meter hoge dijk (de hoogte is met een factor 2 overdreven). Op de hellingen is het raster te zien. De gele puntjes vormen het uit de gegevens afgeleide profiel dat met terrestrische metingen vergeleken wordt. De teensloten (waar de laser niet reflecteert) en ploegvoren zijn goed herkenbaar. © Swartvast en STOWA WGL; data AHN en WZE

Profiel van een Zeeuwse waterkering (AHN-2): laser versus terrestrisch

Profiel1 WZE met laserpuntjes

Profiel van de kruin van een waterkering, zes keer in hoogte overdreven. De rode punten zijn de locaties waar de landmeter de kruin heeft gemeten, de blauwe punten het uit de laserpunten ge&ieuml;nterpoleerde 0,5 meter-raster. De gekleurde puntjes geven de originele lasermeetpunten aan tot 1 meter dwars op het profiel: hoe donkerder, hoe dichter bij het profiel. De laserdata beschrijven, hoewel behept met ruis, de variaties in terreinhoogte veel gedetailleerder dan de landmeetpunten. Klik voor de volledige resolutie. © Swartvast en STOWA WGL; data AHN en WZE

Advies en informatie: contact

Swartvast heeft, zoals uit deze en de andere pagina's al blijkt, een ruime ervaring met en een diepgaande kennis van laseraltimetrie en het AHN. Voor advies omtrent het gebruik van laseraltimetrie en het AHN wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart