Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

English text Nederlandse tekst

Bijdrage over AHN tijdens NCG-studiedag 'Management of massive point cloud data: wet and dry'

Overzicht van deze pagina

Andere pagina's rond laseraltimetrie

Studiedag 'Omgang met extreem grote puntenwolken: nat en droog'

26 november 2009

Logo's NCG KNAW Oracle en gebruikersgroep

De subcommissies Mariene Geodesie en Ruimtelijke Basisgegevens van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (zie onder) organiseerden op 26 november 2009 in samenwerking met Oracle en de Oracle Gebruikersclub Holland een studiedag over de omgang met de extreem grote (Engels: 'massive') puntenwolken die ontstaan bij hedendaagse inwinmethoden. Omdat er veel gemeenschappelijke aspecten zijn van vlakdekkende inwinmethoden van de zeebodem en het land, worden op de studiedag het 'natte' en het 'droge' perspectief gecombineerd. Het idee is de gemeenschappelijke aspecten te ontdekken en kennis uit te wisselen. Daarnaast kan tijdens de studiedag duidelijk worden waarop wetenschap en technologie zich de komende jaren moeten richten opdat de omgang met extreem grote puntenwolken effectiever kan verlopen.

Sprekers en publiek komen uit verschillende richtingen en bezien deze extreem grote puntenwolken vanuit hun eigen perspectief:

  • wetenschappers;
  • bedrijven die de puntenwolken inwinnen (hydrografie, laseraltimetrie);
  • bedrijven die opslag- en ontsluitingssystemen voor de puntenwolken vervaardigen;
  • instanties en bedrijven die deze puntenwolken gebruiken

Voor het programma zij verwezen naar de website van de NCG: zie hier. Daar zijn de presentaties ook als pdf-bestand op te halen. De presentatie over het AHN staat hieronder.

Deze pagina is ook in het Engels beschikbaar.

Bijdrage Rens Swart aan studiedag

Voorpagina presentatie Rens Swart AHN als extreem grote puntenwolk

Rens Swart is, vanwege zijn rol als projectleider van het Actueel Hoogtebestand Nederland en gezien zijn kennis van de verschillende betrokken wetenschapsgebieden, door professor Peter van Oosterom (TU Delft, GIS-technologie) gevraagd op de studiedag te vertellen over de aspecten van het AHN op het gebied van de omgang met extreem grote puntenwolken.

Omdat de meeste sprekers en toehoorders meer kennis van de technologie van de omgang met extreem grote puntenwolken hebben dan de AHN-experts, concentreerde het betoog van Rens Swart zich op het ontstaan van het AHN en de reden van de recente ontwikkeling van het AHN-2 tot extreem grote puntenwolk. Daarbij spelen de gebruikersvereisten van met name waterschappen een cruciale rol en deze worden daarom ook belicht. Ook wordt stilgestaan bij hoe het gebruik van de grote AHN-2-producten in praktijk bij waterschappen blijkt uit te pakken.

Een complicatie tijdens de studiedag was overigens dat, gezien het aantal sprekers, de presentaties hoogstens 20 minuten mochten duren. Voorts was dit de eerste keer dat het publiek kon kennismaken met (een voorversie van) de nieuwe AHN-huisstijl. De presentatie over het AHN staat hieronder.

Samenvatting bijdrage Rens Swart

Ir. L.M.Th. Swart – Swartvast/Het Waterschapshuis – 26 november 2009

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een digitaal terreinmodel van Nederland. De 27 waterschappen en Rijkswaterstaat zijn hiervan eigenaar. De ontwikkeling begon in 1997 als een gemeenschappelijk initiatief om een landsdekkend hoogtemodel te verkrijgen, primair geschikt voor waterbeheer, met gebruikmaking van de toen nieuw beschikbare remotesensingtechniek laseraltimetrie. In 2004 was het AHN compleet met een dekking van heel Nederland met een dichtheid van één hoogtmeting per 1 tot 16 vierkante meter.

Deels door de toenemende vereisten van de waterschappen, deels door aanbiedingen van het bedrijfsleven, besloot de stuurgroep in 2006 tot de vervaardiging van een nieuw AHN met betere specificaties. In een cyclus van vijf jaar zal heel Nederland worden gedekt met een nieuw hoogtemodel met een hoogteprecisie van 5 cm standaardafwijking en 5 cm systematisch en een dichtheid van 8 tot 10 punten per vierkante meter. Eveneens nieuw is de wijze waarop de vereisten zijn gedefinieerd in termen van gebruikersbehoeften en de aanbesteding van zowel de data-acquisitie als de kwaliteitscontrole van de producten.

Tot de komst van dit nieuwe AHN-2 ondernamen veel waterschappen aparte zogenoemde 'corridor' laseraltimetrieprojecten (in stroken) om de hoge-precisie hoge-dichtheid hoogtedata te verkrijgen die noodzakelijk is voor waterkeringbeheer. De opgewaardeerde specificaties van het AHN-2 maken het mogelijk de acquisitie van hoogtedata voor waterbeheer te verenigen met die voor waterkeringbeheer. Dit leidt echter ook tot een dramatische toename van de datahoeveelheid. In praktijk wordt vaak het 0,5 meter-raster gebruikt in plaats van de puntenwolk. Zelfs dan nog moeten veel gebruikers ervan worden overtuigd dat deze data, in zekere zin, beter is dan profielen ingemeten met terrestrische technieken en unieke mogelijkheden biedt. Daarnaast stellen de distrubutie en het gebruik van de verscheidene producten, inclusief luchtfotografie, de gebruikers voor een veeleisende uitdaging. Deze uitdaging zal zelfs nog toenemen als het AHN vrij beschikbaar zal worden gesteld en uiteindelijk een ruimtelijke basisgegevensverzameling zal worden.

Presentatie Rens Swart

De presentatie van Rens Swart is hieronder als pdf-document op te halen.

L.M.Th. Swart, How to handle the Up-to-date Height Model of The Netherlands: detailed, precise, but so huge!, in: NCG Seminar 'Management of massive point clouds: wet and dry', Swartvast/Het Waterschapshuis, november 2009 5,2 MB

Artikel 'How the Up-to-date Height Model of The Netherlands (AHN) became a massive point data cloud'

Rens Swart – 28 april 2010

Om de studiedag een duurzamer effect te laten sorteren, zal bij de studiedag een wetenschappelijke artikelenbundel verschijnen. Rens Swart schreef langs de lijnen van bovenstaande presentatie een artikel over de ontwikkeling van het AHN als extreem grote puntenwolk. Dit gerecenseerde ('peer reviewed') artikel werd op 28 april 2010 geaccepteerd voor publicatie in de themabundel, die zal verschijnen in de 'groene serie' van de Nederlandse Commissie voor Geodesie.

Het artikel is hieronder als pdf-bestand beschikbaar, opgemaakt in de eigen opmaak zodat de plaatjes in kleur blijven (het boek zal een zwart-wit binnenwerk hebben). Het is omwille van het leesgemak op de volgende pagina ook als webpagina opgenomen.

L.M.Th. Swart, 'How the Up-to-date Height Model of The Netherlands (AHN) became a massive point data cloud', in: Management of massive point cloud data: wet and dry, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Delft, to be published, 2010 11,1 MB

De Nederlandse Commissie voor Geodesie

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het platform van wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie en bevordert enerzijds deze wetenschappen en anderzijds de relatie daarvan met en betekenis voor de maatschappij. De NCG is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW).

De NCG heeft verschillende subcommissies:

  • Bodembeweging en zeespiegelvariatie;
  • Geodetische infrastructuur;
  • Geo-informatie-infrastructuur;
  • Mariene geodesie;
  • Ruimtelijke basisgegevens.

Lees verder

Bovenaan deze pagina zijn verwijzingen naar pagina's met meer informatie over het laseraltimetrie en het AHN te vinden.

Advies en informatie: contact

Swartvast heeft, zoals uit deze en de andere pagina's al blijkt, een ruime ervaring met en een diepgaande kennis van laseraltimetrie en het AHN. Voor advies omtrent het gebruik van laseraltimetrie en het AHN wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart