Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

English text Nederlandse tekst

College over laseraltimetrie en zijn toepassingen in water resources management aan de TU Delft

Overzicht van deze pagina

Andere pagina's rond laseraltimetrie

Laseraltimetrie in het college Spatial Tools on Water Resources Management

27 mei 2010

Studenten aan de Technische Universiteit Delft die in de meesterfase zijn van de opleidingen water management (deel van civiele techniek) of geomatica hebben de gelegenheid het keuzevak over Spatial Tools on Water Resources Management te volgen. Dit is een college van zes dagen (3 EC, 84 studie-uren), onder supervisie van Olivier Hoes.

Het college behandelt verschillende gereedschappen op het gebied van Geografische Informatiesystemen (GIS) en Remote Sensing (RS) die relevant zijn voor de analyse van problemen in en aspecten van watersystemen. Tijdens oefeningen en colleges worden verscheidene gereedschappen en toepassingen geïntroduceerd. De structuur van het vak bestaat uit een inleidend college en een opdracht over elk gereedschap of toepassing.

Vanwege zijn diepgaande kennis van zowel laseraltimetrie als remotesensingtechniek als van zijn toepassingen in waterbeheer en waterkeringbeheer, werd Swartvast-eigenaar Rens Swart gevraagd over deze onderwerpen een college te verzorgen.

Het college is engelstalig. De pagina die u nu leest is ook in het Engels beschikbaar.

Behandelde onderwerpen

De onderwerpen die in het college aan bod komen zijn:

 • Behoefte aan hoogtedata in waterbeheer; historische datasets
 • De komst van laseraltimetrie als een hoogtemeettechniek
 • De eerste generatie Actueel Hoogtemodel Nederland (AHN), specificaties en voorbeelden
 • Laseraltimetrie: de techniek, principes en (een nadere bestudering van) illustraties, foutcomponenten en terreinrepresentatie
 • De tweede generatie AHN (AHN-2): ontwikkeling, specificaties en producten
 • Toepassingen van AHN-2 laseraltimetrie-hoogtedata:
 • AHN-2 voor waterbeheer
 • AHN-2 voor waterkeringbeheer en beoordeling van de 2007-pilotdata voor de toetsing van waterkeringgeometrie en waterkeringstabiliteit
 • AHN-2 voor kartering
 • Andere toepassingen van AHN-2 in waterbeheer
 • Niet-waterbeheer-toepassingen van AHN-2
 • Toepassingen waarvoor AHN-2 niet geschikt is, bijvoorbeeld vegetatiemodellering

De opdracht over het gebruik van laseraltimetrische hoogtedata

TU Delft-docent Olivier Hoes ontwikkelde een opdracht waarbij een overstroming van de Haarlemmermeerpolder (18.500 hectare) als gevolg van een doorbraak in de boezem (ringvaart) wordt gesimuleerd. Dit geschiedt met de Sobek-programmatuur. Deze bevat een schematisatie van het boezemsysteem en het watersysteem van de polder. Water mag echter ook het droge polderland overstromen. Voor dit laatste wordt een ijl digitaal hoogtemodel gebruikt, bestaande uit de eerste generatie AHN met een rastercelgrootte van 100 meter. Deze beperkte mate van detail was min of meer vereist om de rekentijd te beperken.

Vragen die de studenten moesten onderzoeken waren:

 • Maakt de breedte van de bres uit? Gedurende de opdracht worden breslengten van 20, 40 en 80 meter onderzocht.
 • Maakt het uit of de poldergemalen worden stilgezet als de overstroming plaatsvindt?
 • Maakt het voor de schade uit of in het hoogtemodel van de polder een oude militaire dijk (de Geniedijk, reminiscentie van de Stelling van Amsterdam) wordt opgenomen?

Presentatie beschikbaar

Omdat de presentatie die is gebruikt gedurende het college de meest uitgebreide presentatie over laseraltimetrie en zijn toepassingen in waterbeheer en waterkeringbeheer door Swartvast is en deze bovendien goed geïllustreerd is, kan deze voor een breed publiek interessant zijn. Bent u hierin geïnteresseerd, neem dan contact met ons op.

Lees verder

Bovenaan deze pagina zijn verwijzingen naar pagina's met meer informatie over het laseraltimetrie en het AHN te vinden.

Advies en informatie: contact

Swartvast heeft, zoals uit deze en de andere pagina's al blijkt, een ruime ervaring met en een diepgaande kennis van laseraltimetrie en het AHN. Voor advies omtrent het gebruik van laseraltimetrie en het AHN wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart