Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Downloads

De bestanden, rapporten en documenten die Swartvast via zijn webstek ter beschikking stelt, staan in eerste instantie bij de projecten. Voor het gemak hebben we ze echter ook hier, zonder de toelichtende context, bij elkaar gezet.

De aangeboden bestanden zijn in het algemeen gemaakt door Swartvast. Soms echter gaat het om rapporten waaraan Rens Swart heeft meegewerkt tijdens zijn betrekking bij de Meetkundige Dienst/Adviesdienst Geo-informatie en ICT of om rapporten van zijn toenmalige collega's van Rijkswaterstaat. Omdat deze rapporten openbaar zijn en met belastinggeld betaald, kunnen ze ook hier worden aangeboden. Daarmee komt de grote kennis van de specialisten van Rijkswaterstaat de maatschappij optimaal ten goede.

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Laatste wijziging 31 mei 2010

Laseraltimetrie

Zie ook hieronder bij de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie

Algemeen

L.M.Th. Swart, Laser altimetry and AHN for dike and water management, TU Delft college Spatial tools for water resources management (CT5401), 10 mei 2010 (college) – neem contact op voor deze presentatie 13,4 MB
L.M.Th. Swart, 'How the Up-to-date Height Model of The Netherlands (AHN) became a massive point data cloud', in: Management of massive point cloud data: wet and dry, Nederlandse Commissie voor Geodesie, Delft, to be published, 2010 (artikel) 11,1 MB
L.M.Th. Swart, How to handle the Up-to-date Height Model of The Netherlands: detailed, precise, but so huge!, in: NCG Seminar 'Management of massive point clouds: wet and dry', Swartvast/Het Waterschapshuis, November 2009 (presentatie) 5,2 MB
ir. L.M.Th. Swart, ing. S.J. Flos MSc MMI, ing. W.S. Zomer MSc en ir. W.G. Epema, 'Meer precisie in laserdata voor waterkeringbeheer', in: Land + Water nr 4, april 2009 684 kB

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Geen ter beschikking te stellen bestanden. Zie de artikelen en presentaties onder algemeen. Zie over het AHN ook de inhoudelijke pagina's hierover op onze webstek.

Ruimtevaart en aardobservatie

Zie voor de achtergronden de pagina over de toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat op onze webstek. Zie voor een breed rapport over de toepasbaarheid van aardobservatietechnieken bij waterkeringbeheer hieronder onder de kop waterkeringbeheer.

L.M.Th. Swart, I.M.H. Janssen, R.C. van Oort en K.I. van Onselen, Toepassingen van ruimtevaart bij Rijkswaterstaat. Statusrapport aardobservatie en plaatsbepaling, Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst, oktober 2008 8,4 MB

Waterkeringbeheer

Remote sensing voor inspectie van waterkeringen

Zie ook de inhoudelijke pagina op onze webstek.

L.M.Th. Swart, Remote sensing voor inspectie van waterkeringen (versie 4.3.2), Swartvast, november 2007 12,3 MB
L.M.Th. Swart, Informatieblad project Verkenning toepassing remotesensingtechnieken 764 kB
L.M.Th. Swart, Projectplan Verkenning toepassing remotesensingtechnieken voor inspectie waterkeringen (definitief, versie 3.3), Swartvast, maart 2007 1,2 MB
L.M.Th. Swart, Stand van zaken 30 mei 2007 52 kB
L.M.Th. Swart, Verslag workshop verkenning toepassing remotesensingtechnieken, Kennisdag Inspectie Waterkeringen, Bussum 9 maart 2007 948 kB

Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie

Zie ook de inhoudelijke pagina op onze webstek.

L.M.Th. Swart, S.J. Flos en W.S. Zomer, Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer. Ontwikkelingen, gewenste specificaties, procesbeschrijving en evaluatie AHN-2-proef, STOWA, december 2007 (STOWA-opmaak, sterk gecomprimeerde plaatjes) 1,7 MB
L.M.Th. Swart, S.J. Flos en W.S. Zomer, Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer. Ontwikkelingen, gewenste specificaties, procesbeschrijving en evaluatie AHN-2-proef, STOWA, december 2007 (originele Swartvast-opmaak, goede kwaliteit plaatjes) 10,6 MB
L.M.Th. Swart, S.J. Flos en W.S. Zomer, Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer. Samenvatting, STOWA, december 2007 2,1 MB
L.M.Th. Swart, S.J. Flos en W.S. Zomer, Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer. Geostatistische begrippen, STOWA, december 2007 9,0 MB
L.M.Th. Swart, S.J. Flos en W.S. Zomer, Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer. Versiegeschiedenis, STOWA, december 2007 92 kB
W.S. Zomer, W. Epema en L.M.Th. Swart, Projectbeschrijving WGL, STOWA, juni 2007 100 kB
L.M.Th. Swart, Gewenste specificaties laseraltimetrie voor waterkeringbeheer, concepttabel WGL, versie 3.0, juni 2007 112 kB
R. van der Velden en W. Epema, Verslag workshop WGL-AHN Kennisdag, STOWA, maart 2007 36 kB
A.E. Bollweg, M.J.E. Crombaghs, R. Brügelmann en E.J. de Min, Wat is precisie? (notitie), Rijkswaterstaat Meetkundige Dienst, juni 2001 119 kB

Verbetering inspectie waterkeringen

Zie ook de inhoudelijke pagina op onze webstek.

G.M. Moser, Verbetering Inspectie Waterkeringen. Voortgang Programma van Projecten. IJkpunt 01012007, STOWA/RWS DWW, januari 2007 (overzicht projecten, stand van zaken januari 2007 en zicht op komende activiteiten) 3,2 MB
G.M. Moser, F.J.J. Thijs en W.S. Zomer, Onderzoek verbetering inspectie waterkeringen. Stroomlijning van inrichting en uitvoering van inspecties, STOWA-rapport 2005 30; DWW-rapport 2005 068, oktober 2005 1,8 MB
G.M. Moser en W.S. Zomer, Inspectie van waterkeringen. Een overzicht van meettechnieken. STOWA-rapport 2006 10; DWW-rapport 2006 60, juli 2006 3,1 MB

Informatiebehoefte waterkeringbeheer

Zie ook de inhoudelijke pagina op onze webstek.

L.M.Th. Swart en W.S. Zomer, Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie, RWS Meetkundige Dienst, januari 2003 14 MB
L.M.Th. Swart en W.S. Zomer, Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie: samenvatting en conclusies, RWS Meetkundige Dienst, januari 2003 100 kB

Hydrografie

Gebruikerswensen opslag lodingen

L.M.Th. Swart, Gebruikerswensen opslag lodingen. Samenvatting, Swartvast, februari 2008 316 kB

Meetstrategie: vergelijking inwintechnieken

Opnametechnieken Waddenzee (vergelijking inwintechnieken: singlebeam, BAS en laseraltimetrie; november 2006) 5,5 MB

Bathymetry Assessment System (BAS)

Kleine kroniek van het BAS (Rens Swart, 2006) 2,8 MB
BAS user requirements / Bas gebruikersvereisten (RWS AGI, Engelstalig, september 2005) 304 kB
Eindrapport GO-project: Towards implementation of the BAS within Rijkswaterstaat (oktober 2006) 5,5 MB

Bepaling land-water-scheiding

Eindrapport GO-project: Land/water detection with polarimetric SAR (2006) 8,6 MB

Liefhebberijen

Orgelspel

Toccata en fuga in d (BWV 565), Johann Sebastian Bach.
Rens Swart op het orgel in de O.L.V. ter Sneeuw, Antwerpen
10m00s
9,7 MB

Zingen

'Man that is born of a woman' uit Funeral sentences for Queen Mary, Henry Purcell.
Pier K Topkoor o.l.v. Joop van Goozen
2m19
2,1 MB

Cuypersgenootschap

Gesprek met Wies van Leeuwen, auteur van de in september 2007 gepubliceerde biografie van de architect van het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam, Pierre Cuypers. Paul van der Gaag sprak met hem in het VPRO-programma OVT, 23 september 2007 8m33s
7,8 MB

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart