Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Het gezicht achter Swartvast: Rens Swart

Rens kijkt op van speeltafel OLV ter Sneeuw

Laat ik me voorstellen: ik ben Rens Swart, het gezicht achter Swartvast. En tevens achter de klavieren …

Opleiding

Ik studeerde sterrenkunde in Leiden en studeerde cum laude af als geodetisch ingenieur aan de Technische Universiteit Delft. Mijn afstudeeronderzoek bewoog zich op het gebied van de radarinterferometrie oftewel InSAR. Met die techniek is het mogelijk met satellieten vanaf 780 km hoogte deformaties met een precisie van een millimeter per jaar op te sporen. Door spectrale signaalverwerking, gebaseerd op kennis van de onderlinge posities van de satellieten tijdens de opname, verbeterde ik het interferogram.

TU Delft en Rijkswaterstaat

Na mijn afstuderen heb ik bij de TU Delft verder onderzoek gedaan naar deformatiemetingen met InSAR. Met een nieuwe techniek kunnen de toepassingsmogelijkheden in onder andere Nederland worden vergroot.

Vanaf 2002 werkte ik bij de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (AGI) van Rijkswaterstaat, tot oktober 2003 Meetkundige Dienst geheten. Ik begeleidde er innovatieprojecten op het gebied van onder andere remote sensing, bodembeweging en waterkeringbeheer. Aanvankelijk werkte ik bij de afdeling gar: advies en onderzoek remote sensing, vooral als expert op het gebied van radarinterferometrie. Na de reorganisatie werkte ik bij de afdeling Advies en Beleid van de directie Geo-informatie.

Een fascinerend en spraakmakend innovatieproject dat ik leidde was de certificering van een commercieel aangeboden proces om de zeebodemdiepte te bepalen: het Bathymetry Assessment System van ARGOSS. De vraag was of de processen zo waren ingericht dat het product kon worden gecertificeerd als operationeel inzetbaar voor Rijkswaterstaat. Ik had daar te maken met het spanningsveld tussen de aanbieder van een fascinerende techniek om uit satellietbeelden en lodingen de zeebodemtopografie te bepalen, het goed specificeren van de gebruikersvereisten met het RIKZ, het scherp krijgen van de auditvereisten met de auditoren en het goed verlopen van het gehele proces. Daar kwam de veeleisende administratie voor het GO-subsidietraject nog eens bij.

Ik heb projecten geleid waarbij de nadruk lag op innovatieve remotesensingtechnieken. We hebben o.a. met TNO-FEL onderzocht of de bezwijking van een proefdijkvak bij Bergambacht met vliegtuig-radarinterferometrie te meten was. Met TNO-FEL en ARGOSS deden we onderzoek naar het detecteren van de grens tussen land en water met de Envisat-satelliet, een onderwerp dat binnen Rijkswaterstaat en daarbuiten brede toepassing heeft.

U kunt hieronder mijn curriculum vitae bekijken, waarin het bovenstaande overzichtelijk is weergegeven.

De gebruikerskant van innovatie

Aan innovatieve technieken kleeft nog wel eens het beeld dat de expert deze de gebruiker opdringt, de zogenaamde "technology push". En inderdaad, naar mijn op ervaring gestoelde mening is innovatie ten dode opgeschreven als men op de gebruiker gaat zitten wachten. Niettemin is het zinvol als de specialist op basis van zijn kennis betrokken is bij het onderzoeken van de vraag van de gebruiker. Ik heb met deze informatiebehoeftebepaling, die goed past in het beleid van Rijkswaterstaat, ruime ervaring. Sterker nog, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod inspireert mij.

In 2003 heb ik met Infram de informatiebehoefte van waterkeringbeheerders boven water gehaald, met het idee daar later de beschikbare technieken naast te leggen. Dit rapport is nog steeds erg actueel. Ook de vraag aan welke informatie bij waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en DG Water behoefte is op het gebied van maaivelddaling was onderwerp van een project. Recentelijk was ik intermediair bij de ontwikkeling van een structuur om technische achtergronden van bodembeweging te ontsluiten en te vertalen naar hun belang voor de primaire processen van Rijkswaterstaat op het hoogste managementniveau.

Van verschillende van de hier genoemde projecten bied ik binnenkort een uitgebreide toelichting en het op te halen rapport aan op mijn webpagina's.

Mijn drijfveren en kwaliteiten

Mijn voornaamste 'missie' is het vanuit een gedegen technisch-wetenschappelijke kennis stimuleren van de maatschappelijke toepassing van innovatieve technieken. Ik heb gemerkt dat fascinatie de sleutel is tot motivatie, creativiteit en kwaliteit. Inwintechnieken fascineren mij, maar de processen om ze tot toepassing te brengen evenzeer. Het gaat om techniek, maar ook om organisaties en … mensen. Daarbij blijken mijn kennis van en gevoel voor beleid en organisatie en mijn communicatieve, sociale en tactische vaardigheden onmisbaar.

Scherpzinnigheid en analytische vaardigheden combineer ik met communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Het kennisniveau is het hoogst in bepaalde specialismen, maar mijn ontwikkeling is breed. Ik ben consciëntieus, onafhankelijk, nonconformistisch en creatief. Het ontbreekt mij echter niet aan politieke en organisatorische sensitiviteit.

Er is nog zoveel meer dan werk …

Er zijn buiten het werk nog heel veel dingen die mij interesseren. Ik deel graag met u waardoor ik me in mijn vrije tijd laat fascineren en heb mijn liefhebberijen op de volgende pagina op een rijtje gezet. Een aantal activiteiten, met name die voor het Cuypersgenootschap, beweegt zich op professioneel niveau en heeft belangrijk bijgedragen tot mijn ontwikkeling. Daarvan profiteer ik beslist in mijn werk, zoals trouwens een brede ontwikkeling hoe dan ook gunstig is.

Curriculum vitae Rens Swart

U kunt hieronder mijn curriculum vitae (cv) bekijken, waarin het bovenstaande overzichtelijk is weergegeven. Voor compacte informatie over de diensten van mijn bedrijf verwijs ik u naar het vouwblad, dat u kunt aanvragen of als pdf-bestand kunt ophalen. Ik heb hieronder ook een profiel opgenomen.

Curriculum vitae Rens Swart (oktober 2011) 82 kB
Profiel Rens Swart (mei 2011) 1,1 MB

Laatste wijziging 23 januari 2009

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart