Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Een nieuwe website voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Overzicht van deze pagina

Andere pagina's over het AHN en laseraltimetrie

Lees ook de volgende gerelateerde informatie:

Aanleiding voor de nieuwe website van het AHN

7 oktober 2009

In oktober 2009 kreeg Swartvast de opdracht om een nieuwe website voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) te ontwikkelen. Er waren drie redenen voor de behoefte aan een nieuwe website:

  • de oude website liet zich moeilijk onderhouden zonder gedegen technische kennis;
  • er was behoefte aan technische standaardisatie in de vorm van het gezamenlijke platform van de waterschappen WaterschapsNet;
  • de vormgeving kon worden opgefrist;
  • de teksten waren niet actueel en consistent meer en de structuur was ondoorzichtig.

Met het laatste punt, de inhoud dus (natuurlijk!), werd Swartvast belast.

De werkzaamheden van Swartvast

De aanleiding van de opdracht aan Swartvast was de wens de nieuwe website op de Gebruikersdag van 7 oktober 2009 te presenteren, terwijl daarvoor onder medewerkers van Het Waterschaphuis onvoldoende capaciteit voorhanden was. De beschikbare tijd was slechts twee weken, terwijl daarnaast de projectleiding van het AHN ook door Rens Swart (Swartvast) moest worden gecontinueerd. Gelukkig kon een beroep worden gedaan op Sabine Broekhoven.

Sabine Broekhoven en Rens Swart hebben, na bespreking van de huidige website met programmamanager René van der Velden, een totaal nieuwe en voor de gebruiker hopelijk heldere en logische menustructuur ontworpen. Vervolgens zijn hiervoor nieuwe teksten geschreven. Met name zijn pagina's over wat het AHN nu feitelijk is en wat de verschillen tussen AHN-1 en AHN-2 zijn geschreven, op een manier die ook voor de gebruiker die minder met de inwintechniek vertrouwd is begrijpelijk is.

Daarnaast zijn enkele pagina's geschreven over de achterliggende techniek, de nieuwe wijze van aanbesteden van het AHN en de specificatie van het product op eindtermen. Door de functie van Rens Swart als projectleider AHN en doordat hij voor de website van Swartvast reeds goede teksten over het AHN voor een breder publiek had geschreven, was dit relatief efficiënt te realiseren.

Een heikel punt van de oude website van het AHN was de bestelprocedure. In de loop der tijd is hieraan veel aangepast, hetgeen zowel gebruikers als medewerkers voor de servicedesk van Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst, die de data uitleveren, soms voor problemen stelde omdat het overzicht ontbrak. Sabine Broekhoven heeft de bestelprocedure en de beschrijvende pagina's daar omheen herschikt en herschreven. Met name de voorwaarden en licenties waren weinig consistent en duidelijk; er is een voorlopige duidelijke set gemaakt die zal functioneren tot Rijkswaterstaat met een nieuwe set komt.

De bestelprocedure voor het AHN-1 verloopt via een aantal scripts dat nog niet kon worden aangepast. De bestelprocedure voor het AHN-2 geschiedt via het secretariaat van het AHN.

Op de oude website was zeer veel materiaal beschikbaar. Deels was dit echt verouderd, deels had het betrekking op AHN-1 maar was het zeker interessant en deels zou dit zo weer herplaatst kunnen worden. Al dit materiaal is op moment van schrijven niet meer op ahn.nl te vinden. Dit viel buiten de korte opdracht van Swartvast.

Nieuwe versie van de AHN-viewer

AHN viewer: bekijk het AHN en pas de legendakleuren aan

Op de website zal ook een nieuwe versie van de 'viewer' beschikbaar zijn: een gereedschap waarmee de bezoeker vanuit de kaart van Nederland kan inzoomen op elke denkbare locatie om daarvan de AHN-hoogtekaart te bekijken. Na klikken wordt een hoogte weergegeven.

De viewer, ontwikkeld door Geodan, doet denken aan die van Google Maps, waarmee vele internetters reeds vertrouwd zijn. Fraai is dat de legendakleuren aan het zichtbare deel van de hoogtekaart kunnen worden aangepast zodat het relief goed zichtbaar wordt.

Zie hier op de website van het AHN. Of hier.

Ook de oude 'postcodetool' is op de nieuwe website geplaatst.

Een nieuw logo voor het AHN

AHN oude en nieuwe logo

Onderdeel van de moderniseringsoperatie is het ontwerp van een nieuw logo, dat strakker en sterker beoogt te zijn dan het oude logo. Het oude logo (rechts) is zeer toepasselijk omdat het gebaseerd is op een stukje van de hoogtekaart, maar daarmee ook wat technisch en grafisch minder sterk. Het nieuwe logo (links) is ontworpen door Style Design in Den Helder.

Lees verder

Bovenaan deze pagina zijn verwijzingen naar pagina's met meer informatie over het AHN te vinden.

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart