Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Waarmee helpt Swartvast u?

Diensten

De diensten die Swartvast aanbiedt laten zich als volgt opsommen:

 • advies en begeleiding bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie;
 • advies op het gebied van remote sensing en aardobservatie, geodesie, geostatistiek en geo-informatie;
 • analyse, verwerking en visualisatie van data en (geo-) informatie;
 • begeleiding bij de informatiekringloop: van de informatievraag via een informatiebehoefteonderzoek naar de informatiestrategie, de daadwerkelijke productie van de gegevens en de overdracht naar het gebruik van de informatie;
 • onafhankelijk intermediair tussen vragers en aanbieders van geo-informatie;
 • intermediair tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten;
 • slaan van de brug tussen kennis en de praktische toepassing;
 • vertalen van informatie naar helder gestructureerde, doelgerichte en welgeformuleerde rapportages en publicaties.

Als u op een compacte manier meer informatie over Swartvast wilt, geschikt om af te drukken en aan collega's te geven, zal het vouwblad u wellicht interesseren. Het is als pdf-document hier beschikbaar of u kunt een papieren exemplaar aanvragen.

Vakgebieden en aandachtsgebieden

De diensten hebben betrekking op een aantal vakgebieden en aandachtsgebieden waarover Swartvast kennis en ervaring in huis heeft.

 • remote sensing en aardobservatie, waaronder
  • radarinterferometrie (InSAR);
  • laseraltimetrie (LiDAR);
  • fotogrammetrie en orthofotografie;
  • hogeresolutie(satelliet)beelden;
  • multispectrale scanning;
 • geodesie;
 • geostatistiek;
 • geo-informatie;
 • beeldbewerking en -verwerking;
 • visualisatie.

De kennis van deze vakgebieden is de laatste jaren vooral toegepast op het gebied van het waterkeringbeheer, waardoor Swartvast ook op dat gebied kennis in huis heeft. Zie bijvoorbeeld de actuele projecten en projecten in het verleden in het menu hiernaast, waaronder het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen en de verkenning naar de toepassing van remote sensing voor waterkeringbeheer.

Laatste wijziging 8 februari 2008

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart