Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Rapportage en redactie

Zelfs in onherbergzame oorden laten opvouwbare toetsenbordjes redactiewerkzaamheden toe

Er is alle reden om, buiten de inhoudelijke aandachtsgebieden van Swartvast die elders genoemd worden, alle aandacht te schenken aan rapportage en redactie, kortom: schrijfvaardigheden.

Feitelijk zijn rapportages geen doel, maar een middel om iets met een maatschappelijke relevantie te bereiken. Niettemin is rapporteren een discipline op zich, waarbij taalgevoel en vaardigheden in het helder en doelgericht structureren noodzakelijk zijn. Het is een voordeel daarnaast een goede inhoudelijke kennis van het onderwerp te hebben, daar dit altijd bijdraagt aan het resultaat.

Mijn ervaring is dat onder grote druk – van de actualiteit tot capaciteitsgebrek – een goede rapportage over een uitgevoerd project nogal eens kind van de rekening is. Het project- of onderzoeksresultaat blijft liggen of wordt snel in een documentje gestouwd. Dat is jammer, want daardoor blijft bijvoorbeeld kennisdeling achterwege, niet alleen met de oorspronkelijke doelgroep, maar óók met toevallig geïntereseerden die er anders via bijvoorbeeld het internet kennis van hadden kunnen nemen.

Swartvast biedt diensten variërend van hoofd- of eindredactie tot het volledig verzorgen van het traject van analyse van ruw materiaal tot een druk- of presentatieklaar eindproduct, of het nu korte tijdschrift- of webteksten zijn of gedegen rapporten.

Laatste wijziging 3 maart 2007

Contact

Voor vragen en opmerkingen wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen. Ik sta u graag te woord!

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart