Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Naam en logo van Swartvast

De naam Swartvast

"Swartvast!" is een uitdrukking die de vader van Rens Swart, de eigenaar van het bedrijf, met regelmaat bezigt. Hij is net als Rens gedegen en houdt niet van half werk. In het verleden draaide hij bouten en schroeven nog wel eens zo strak mogelijk aan: dan zat het tenminste vast. Maar als het weer los moet … De inspanningen van beheerste kracht gaan dan niet zelden vergezeld van de uitroep: "dat zit niet vast, … het zit Swartvast!"

Swartvast … een mooi woord, uniek en karakteristiek genoeg voor een bedrijfsnaam. Bovendien zit er een aardig verhaaltje achter en komt de naam van de eigenaar er ook nog eens in terug … Maar je kunt er meer betekenissen aan toedichten. Swartvast staat voor de gedegenheid van de producten die het bedrijf ambieert te leveren. Het 'vast' duidt erop dat er geen twijfel hoeft te bestaan aan de kwaliteit en aan de keuze voor Swartvast om u als adviseur terzijde te staan bij het oplossen van uw problemen en beantwoorden van uw vragen. Zo zijn er ongetwijfeld nog wel meer interpretaties mogelijk …

Het logo

Logo Swartvast groter

Swartvast houdt zich bezig met verschillende aspecten van het trajact van data naar welgeformuleerde rapportages. Swartvast adviseert over inwintechnieken en helpt bij de analyse van data en informatie, om uiteindelijk tot heldere en gestructureerde rapporten te komen. Kortom, van cijfers naar letters. De achtergrond van het bedrijfslogo verloopt van diepgeel naar lichtgroen, terwijl verspreid over het vlak cijfers in lichtgroen en letters in diepgeel zijn gezet. De cijfers vervagen in het groen, terwijl de letters er juist in opduiken.

Ondertussen kon Rens in het logo ook zijn voorliefde voor typografie kwijt, door de fraaie Aldus (ontwerp Hermann Zapf, 1954) te gebruiken, waarvoor ook uithangende cijfers en kleinkapitalen zijn ontworpen (zie straks de pagina over typografie). De getalletjes staan soms ergens voor; de woorden zijn gezet uit een Latijnse tekst (afkomstig van Cicero) die al sinds 1500 door typografen wordt gebruikt om het effect van een ontwerp te tonen.

Laatste wijziging 1 maart 2007

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart