Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Het begrip bodemhoogte

Binnen het onderzoek naar de gebruikerswensen op het gebied van opslag en ontsluiting van lodingen, dat Swartvast voor de Waterdienst van Rijkswaterstaat uitvoerde, hanteren we het begrip bodemhoogte, zoals Rijkswaterstaat dat zelf ook doet. In de inleiding hebben we dat als volgt toegelicht:

Men hanteert de in het maatschappelijk spraakgebruik ongebruikelijke term 'bodemhoogte' in plaats van 'diepte', omdat diepte niet weergeeft waarom het gaat. Diepte wordt in het algemeen geïnterpreteerd als een negatieve hoogte, maar daarbij wordt er in het geval van water vanuit gegaan dat het waterpeil op 0 m NAP ligt en noch in getijdegebieden, noch op rivieren is dit het geval. Diepte is de afstand tussen het instantane wateroppervlak en de bodem; bodemhoogte is de absolute hoogte van de bodem in meter t.o.v. het NAP.

Terug naar de projectpagina Gebruikerswensen opslag lodingen.

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart