Swartvast adviseert bij innovatieve inwinnings- en verwerkingsprocessen van geo-informatie, analyse van data en informatie en de vertaling daarvan naar welgeformuleerde publicaties

Welkom bij Swartvast!

Sentinel-1 boven Nederland Andre Kuipers en Rens Swart

Sentinel-1 boven Nederland (André Kuipers, ESA, Rens Swart)

Welkom! Wij kunnen u als onafhankelijk expert adviseren over het gebruik van laseraltimetrie voor een digitale hoogtemodel en SAR-interferometrie voor het nauwkeurig meten van verzakkingen en deformatie. Maar we zijn ook deskundig op het gebied van aardobservatie en remote sensing, geodesie en de statistiek van geo-informatie.

Wij stellen ons tot doel met onze expertise de brug te slaan tussen de vraag van de gebruiker en het aanbod van het bedrijfsleven. We kunnen de gebruiker terzijde staan bij het bepalen van zijn informatiebehoefte. Ook maken we inventarisaties van het technisch aanbod en beoordelen dit op toepasbaarheid.

Swartvast: onafhankelijk intermediair tussen vraag en aanbod van geo-informatie!

Bel ons op 06 28 33 45 94. Of kijk rond bij onze projecten en ontdek alle informatie die daar te vinden is! Hieronder lichten we de belangrijkste expertisegebieden toe.

Verzakking op de millimeter vanuit satellieten: interferometrie

Het lijkt onvoorstelbaar, maar het is mogelijk verzakkingen en vervormingen (deformatie) op aarde vanuit satellieten waar te nemen met een precisie van een millimeter per jaar! Deze techniek heet InSAR oftewel radarinterferometrie. Hiermee kan in één keer de deformatie van honderden objecten gemeten worden met een precisie van een millimeter per jaar. InSAR kan meer informatie opleveren en effectiever zijn dan conventionele metingen. Swartvast heeft een diepgaande kennis van de techniek en veel ervaring met de praktische mogelijkheden. En beperkingen, want die zijn er ook!

Meer informatie …

Hoogtekaart met laseraltimetrie, AHN

Met behulp van laseraltimetrie kunnen vanuit de lucht heel gedetailleerde hoogtekaarten worden gemaakt. Een indrukwekkend voorbeeld: het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Zo'n digitaal hoogtemodel (DHM) kan door vele vliegbedrijven worden vervaardigd. Maar welke eisen stelt u daar eigenlijk aan? Swartvast is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de wensen van de eindgebruiker: de informatiebehoefte. Door diepgaande kennis van de techniek van laseraltimetrie kunnen we die vervolgens vertalen naar specificaties. Dat is onze rol als onafhankelijk intermediair.

Meer informatie over Swartvast en het AHNen de techniek …

Advies aardobservatie en remote sensing

Remote sensing staat voor het principe van meten of waarnemen op afstand: waarnemingen vanuit satellieten, vliegtuigen of onbemande luchtvaartuigen (UAV's of ook wel drones). Met dit soort beelden is heel veel informatie over de aarde te verkrijgen: zeer gedetailleerde beelden, vegetatie, wind en waterstroming, de hoogte van de oceaan, dwars door de wolken heen. Het gebruik van satellieten of vliegtuigen heeft grote voordelen, maar er zitten ook nadelen aan, of beter gezegd beperkingen.

In praktijk blijkt dat er vaak een kloof gaapt tussen het aanbod van remotesensingtechnieken en het daadwerkelijke gebruik ervan binnen bedrijven en overheidsorganisaties. Door een goede kennis van remote sensing en uitstekende analytische en maatschappelijke vaardigheden kan Swartvast de brug slaan.

Meer informatie …

Bepaling informatiebehoefte, gebruikerseisen (user requirements) en specificaties

We noemden al dat er in praktijk toch vaak een kloof is tussen het techniekgerichte aanbod en de behoefte van de gebruiker. De aanbieder weet alles van de techniek, maar kent de praktijk van de gebruiker nauwelijks. De gebruiker weet wat hij voor zijn dagelijkse werk nodig heeft, maar heeft moeite de vertaalslag naar technische eisen te maken.

Swartvast heeft een ruime ervaring met de gebruiker te helpen vast te stellen welke eisen hij aan een informatieproduct stelt. Welke informatiebehoefte heeft de gebruiker precies? Welke eisen stelt hij? Hoe kunnen die eisen worden gekwantificeerd? En hoe kunnen ze worden vertaald in specificaties? Wat kan een aanbieder van informatie met die specificaties?

Meer informatie …

Nieuws

Zie voor het oudere nieuws de nieuwspagina.

Diensten, kennisgebieden en kwaliteiten

De diensten die Swartvast aanbiedt om uw organisatie te helpen hebben we op de volgende pagina opgesomd. De diensten hebben betrekking op een aantal vakgebieden en aandachtsgebieden waarover Swartvast kennis en ervaring in huis heeft. Ook deze worden op genoemde pagina kort toegelicht.

En nu iets heel anders …

Als u een zijpad wilt inslaan, bent u misschien nieuwsgierig naar het gezicht achter Swartvast. Of waardoor de eigenaar zich verder allemaal wel niet laat fascineren

En verder …

Het bovenstaande zijn de belangrijkste kennisgebieden en diensten van Swartvast. Swartvast verkoopt niet primair geo-informatie of beelden, maar adviseert daarover. We zijn vooral kennismakelaar.

Swartvast maakte verschillende inventarisaties van bijvoorbeeld remotesensingtechnieken, SAR-satellieten, projecten en resultaten uitgevoerd met InSAR, enzovoort. Kijk een bij het nieuws en blader eens door de uitgevoerde en actuele projecten.

Of kijk een bij wat we onder kennis opgeschreven hebben: dat zijn meer algemene achtergronden van verschillende technieken, los van projecten.

Tot slot mag ook genoemd worden dat onze schrijfvaardigheid als uitmuntend bekend staat. Swartvast heeft een grote vaardigheid informatie te structureren en te vertalen in goedgeschreven en helder ingedeelde documenten en rapporten, die bovendien precies afgestemd zijn op de doelgroep. Daarbij is het een grote meerwaarde dat we tegelijkertijd inhoudelijk deskundig zijn. We zijn breed ontwikkeld en hebben dus ook een goed en precies ontwikkeld taalgevoel en een uitstekend gevoel voor vormgeving. De verschillende rapporten die Swartvast tot nu toe schreef bewijzen dit: we laten ze u gaarne zien.

Pagina gemaakt 21 november 2013

Neem contact op!

Neem een kijkje op onze webpagina's en laat u inspireren. Als uw belangstelling is gewekt, wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen om nader kennis te maken en te bespreken of Swartvast u op enigerlei wijze van dienst zou kunnen zijn. Ook voor algemene vragen staan we u graag te woord.

Swartvast
Ir. L.M.Th. (Rens) Swart
Perzikgaarde 7
5103 EH   Dongen
telefoon +31 6 28 33 45 94
e-post
webstek www.swartvast.nl

Met vriendelijke groeten,
Rens Swart